Olimpiada T.I.C. 2015 faza locala

Date esențiale:

Faza localã (sector)

Perioada de înscriere: 22.01.2015 - 22.02.2015 (pânã la ora 12)

Data fazei locale (sector): 28.02.2015

Ora începerii: 09:00

Clasele: IX - XII

(subiectele sunt comune la nivel de județ și se primesc la ora 8:00 în fiecare centru pentru a avea timp suficient destinat multiplicãrii)

 

Faza pe școalã

Fiecare unitate organizeazã separat, într-o datã stabilitã de responsabili din unitãțile de învãțãmânt. Pe baza rezultatelor acestor faze elevii care au fost declarați calificați sunt înscriși pe site-ul www.isjbihor.ro/infobh2/admin unde dupã autentificarea unitãții apare posibilitatea de a adãuga datele elevului.

 

 DETALII SPECIFICE

Anul acesta tema probei de proiect pentru ambele secțiuni (TIC clasele IX-XII și C#) este:

Cãlãtori în timp și spațiu

 

Este organizatã pe douã secțiuni

 • Secțiunea Tegnologia Informației și a Comunicațiilor
  pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filierã/ profil/ specializare, concurenþii pot participa doar la nivelul clasei din care fac parte.
 • Secțiunea C #
  pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filierã/ profil/ specializare.

 La înscrierea elevilor vã rugãm sã specificați sectiunea în coloana observații. În cazul în care nu e specificat nimic se considerã automat secțiunea TIC.

 

Regulament

Olimpiada de Tehnologia Informației

Se organizeazã în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfãșurare a competițiilor școlare, aprobatã cu O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 și cu prevederile Regulamentului specific privind desfãșurarea Olimpiadei de Tehnologia Informației aprobat cu nr. 31055/13.02.2013..

Informații specifice:

 

Secțiunea C#: datoritã numãrului foarte mic de elevi calificați (<20) la aceastã secțiune, concurenți calificați la faza pe școalã se calificã automat la faza județeanã. 

 

Secțiunea TIC: 

Secțiunea TIC a Olimpiadei de Tehnologia informației se va desfãșura în data de 28-02-2015, în centrele care sunt specificate în secțiunea: Centre.

Elevii vor fi prezenți în ziua competiției, 21 februarie, la școala la care au fost repartizați, cel tarziu la ora 8:30;
Subiectele vor fi transmise la adresele de email a responsabililor centrelor la ora 8:00 în ziua concursului.
Fiecare elev va primi subiectele în forma tipãritã, împreunã cu foi pentru ciorne. 

Durata probei de concurs la faza localã este de 3 ore.

Foarte important:
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programe utilizate 
Nu vor deranja activitatea altui concurent
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvate


La finalul probei fiecare folder de lucru va fi redenumit cu ID-ul elevului și consemnat într-un proces verbal dimensiunea exactã în octeți a folderului de concurs.


Dupã terminare probei de concursnu se va admite nici o modificare a nici unei surse

Sursele elevilor se vor copia in directorul cu numele centrului în care s-a organizat olimpiada, pentru fiecare clasã câte un folder
Folderul denumit cu numele centrului se va arhiva si se va transmite la comisia judeteana la adresa de email a inspectorului școlar pentru disciplinele informatice, pânã ora 15,00.

Dupã transmiterea arhivelor comisia județeanã va transmite baremele pentru evaluarea surselor.Rezulatele se vor afișa pe aceasta paginã pânã în data de 03.03.2015. 
Contestatiile se depun la secretariatul centrului in care s-a organizat olimliada, in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor.


centru nr. pe centru clasa 9 clasa 10 clasa 11 clasa 12
min max min max min max min max
EG 30 6 9 6 9 4 6 4 6
GHIB 18 3 4 3 5 3 5 3 4
ME 24 5 8 4 7 3 5 2 4
AI 9 2 3 2 3 1 2 1 1
OG 9 2 3 2 3 1 2 1 1
SV 12 2 4 2 4 2 3 1 1
AJ 16 3 5 3 5 2 3 2 3


În urma evaluãrii se stabilește lotul de elevi participanți la Olimpiada Judeteanã de TIC

Un elev se considera calificat la OJTI  dacã îndeplinește simultan condițiile;

1. Pe baza punctajului obținut se aflã în primii N elevi din centru pentru nivelul dat (N=numãrul minim de elevi calificați)

2. A obținut minim 30 de puncte

3. Se calificã pe locurile dinamic alocate (definit de diferența dintre numãrul locurilor maxime și minime) aplicand regula de departajare dinamica descrisã în continuare

Fiecare centru are un numãr minim de candidați admiși pe fiecare an de studiu (cu condiția atingerii punctajului minim). Diferența locurilor dintre minim și maxim pentru fiecare an de studiu  se ocupã prin urmãtoarele calcule:

Distribuirea locurilor peste numãrul minim:

 • Pentru anul de studiu “Y” punctajul elevilor din acel an de studiu se înmulțește cu 1.2 și se rotunjește în sus,
 • se adaugã rezultatele candidaților de la celelalte nivele de studiu,
 • se ordoneazã lista descrescãtor
 • se completeazã locurile rãmase pentru nivelul „Y” cu elevii din lista astfel ordonatã cu elevii care au obținut cele mai mari punctaje (la punctaje egale avantaj are candidatul de pe nivelul "Y")

 DE EXEMPLU: Dacã pentru clasa 9 și 10 avem

Clasa

Numãr minim de locuri

Numãr maxim de locuri

9

2

4

10

2

4

 

Si rezultate

 • la clasa 9 de (90p, 70p, 50p, 45p, 40p, 30p),
 • la clasa 10 punctajele (90p, 90p, 85p, 80p, 75p, 75p, 65p, 64p),

atunci lista candidaților calificați va arãta în felul urmãtor:

 • Clasa 9: 90p-(IX), 70p-(IX), 75p-(X), 75p-(X) …. Pentru ca 75 > 50*1.2=60
 • Clasa 10: 90p-(X), 90p-(X), 85p-(X), 80p-(X)

 Contestatiile se depun pana in data de 05.03.2015 ora 11:00 la centrul unde s-a sustinut proba. Eventualele calificari in urma contestatiilor(punctaje mai mari decat cele din lista actuala) nu vor afecta lista calificarilor publicate, ci vor fi adaugate pe locuri suplimentare.

Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_5
Cl_6
Cl_7
Cl_8
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
2C. E. PARTENIE COSMA ORADEA 9 - - - - 5 3 - 1
3C.N. AVRAM IANCU STEI 21 - - - - 13 4 2 2
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 45 - - - - 16 19 7 3
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 36 - - - - 13 11 8 4
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 22 - - - - 7 10 - 5
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 22 - - - - 13 2 4 3
9C.N. TEODOR NES SALONTA 15 - - - - 10 1 1 3
14C.T. MIHAI VITEAZUL ORADEA 7 - - - - 3 2 - 2
15C.T. TRAIAN VUIA ORADEA 2 - - - - - 1 - 1
21LIC. GRECO-CATOLIC IULIU MANIU ORADEA 10 - - - - 2 8 - -
36LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA 1 - - - - - 1 - -
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 10 - - - - - 3 3 4
40LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA 20 - - - - 12 3 2 3
46LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA 6 - - - - 3 1 2 -
47LIC. TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA 4 - - - - 4 - - -
48 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA 20 - - - - 6 8 4 2
50LIC. TEORETIC GERMAN F. SCHILLER ORADEA 2 - - - - - 2 - -
52LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS 4 - - - - 2 2 - -
157LIC. DON ORIONE ORADEA 12 - - - - 7 5 - -
Total : 19 unitati

TOTAL

268

0

0

0

0

116

86

33

33

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
11C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
(clasa:9,10,11,12)
30 45
7
12
2
C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
C.T. MIHAI VITEAZUL ORADEA
LIC. DON ORIONE ORADEA
C.T. TRAIAN VUIA ORADEA
12 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
(clasa:9,10,11,12)
18 20
10
1
6
9
-- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
LIC. GRECO-CATOLIC IULIU MANIU ORADEA
LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA
LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA
C. E. PARTENIE COSMA ORADEA
13C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
(clasa:9,10,11,12)
24 36
10
2
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
LIC. TEORETIC GERMAN F. SCHILLER ORADEA
14C.N. AVRAM IANCU STEI
(clasa:9,10,11,12)
9 21 C.N. AVRAM IANCU STEI
15C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
(clasa:9,10,11,12)
9 22 C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
16C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
(clasa:9,10,11,12)
12 22
4
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS
17LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
(clasa:9, 10, 11, 12)
16 15
20
4
C.N. TEODOR NES SALONTA
LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
LIC. TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA

Rezultate

Rezultatele pentru etapa locala aici

Contestatii se depun la secretariatul centrului unde s-a sustinut etapa pana in data de 05.03.2014, ora 11:00