Olimpiada de Informatica 2017, faza locală (sector)

Date esențiale:

Etapa locală (sector)

Perioada de înscriere: 01.01.2017 - 14.02.2017 (pânã la ora 12)

Data fazei locale (sector): 18.02.2017

Ora începerii: 09:00

Durata: 3 ore

Clasele: V-XII

 

Etapa pe școalã

Fiecare unitate organizeazã separat, la o datã stabilitã de responsabilii din unitãțile de învãțãmânt. Pe baza rezultatelor acestor faze elevii care au fost declarați calificați sunt înscriși pe site-ul profesor.cf/infobh2/admin unde dupã autentificarea unitãții la concursul potrivit apare posibilitatea de a adãuga datele elevului.

 

Etapa localã (sector)

Etapa localã se va desfãșura în data de 18.02.2017 în centrele care sunt specificate în secțiunea CENTRE. Detalii de organizare se regãsesc în secțiunea REGULAMENT.


Criterii de departajare:
- criteriu obligatoriu: obținerea unui punctaj total de minim 50 de puncte (fără punctajul din oficiu)
- încadrarea centrului în numărul de locuri aprobate de către Comisia Județeană.
- candidații sunt calificați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute (minim 1 candidat/nivel cu conditia îndeplinirii criteriilor anterioare)
- în cazul în care există elevi care îndeplinesc criteriul minim de 50 de puncte, se poate solicita suplimentarea locurilor arondate centrului (solicitarea se face de către reprezentatnul centrului și se adresează Comisiei județene. Comisia Județeană analizează solicitările, întocmește lista candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor și le acordă suplimentarea în limita numarului maxim admis pentru etapa județeană).
- numărul total al elevilor care poate participa la etapa judeteană este 100

Regulament

 

 


Etapa locală a olimpiadei de informatică se va desfășura în data de 18-02-2017, în centrele care sunt specificate în secțiunea: Centre


Elevii vor fi prezenți în ziua competiției, 18 februarie 2017, la școala la care au fost repartizați, cel tarziu la ora 8:30;
Subiectele vor fi transmise la adresele de email a responsabililor centrelor la ora 8:00 în ziua concursului.
Fiecare elev va primi subiectele în forma tipãritã, împreunã cu foi pentru ciorne. 
În primele 30 minute problemele se vor citi cu atenție și legat de textele subiectelor se pot formula întrebãri în scris.
Întrebãrile sunt astfel formulate încât rãspunsul sã poate fi "DA" sau "NU".
Dacã la o întrebare se noteazã rãspunsul "FÃRÃ COMENTARII", atunci întrebarea este ambigua sau rãspunsul se gãsește în textul problemei.
Fiecare rãspuns notat pe foaia elevului va fi semnat de un profesor, șeful de centru ales din fiecare școalã.
Profesorul care semneazã poartã responsabilitatea asupra rãspunsului dat. 
Dupã cele 30 min. începe proba de concurs care se va finaliza la ora 12:00.Se respectã, cu strictețe, numele fișierelor de intrare (care se considerã corecte) precum si a celor de ieșire în care se scriu rezultatele, deschiderea fișierelor se realizeazã fãrã a preciza calea. 
Fiecare elev va fi anunțat sã facã salvãri parțiale, pentru a evita pierderea sursei în caz de defecțiuni tehnice. 
La sfârșitul perioadei de concurs fiecare elev poate copia pe suport magnetic, în prezența profesorului supraveghetor, sursele problemelor, notând într-un tabel dimensiunea în bytes a fiecãrei surse.
Constituie sursã fișiere de tipul nume.cpp sau nume.c, unde nume este numele fiind cel descris mai jos, pentru fiecare problema
Salvarea surselor se va face folosind codificarea:

ID.CPP sau ID.C (pentru sursa C, C++ )

ID-ul
este alocat de aceasta aplicație în data 16.02.2017 si poate fi consultat dupã autentificare în secțiunea centralizator

Exemplu:

ID1.cpp sau ID1.c reprezintă sursa problemei 1,

ID2.cpp sau ID2.c reprezintă sursa problemei 2.


Important:
Fiecare sursa va avea pe prima linie ca si comentariu. 
Numele si prenumele elevului
Scoala de provenienta
Clasa
Numele profesorului care l-a pregatitFoarte important:
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programare utilizat
Nu vor deteriora mediul de programare si nu vor deranja activitatea altui concurent
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvateDupã terminare probei de concursnu se va admite nici o modificare a nici unei surse

Sursele elevilor se vor copia in directorul cu numele centrului în care s-a organizat olimpiada, pentru fiecare clasã câte un director
Directorul denumit cu numele centrului se va arhiva si se va transmite la comisia judeteana la adresa de email a inspectorului școlar pentru disciplinele informatice, pana ora 14,00.

Dupã transmiterea arhivelor comisia județeanã va transfera fișierele necesare pentru evaluarea surselor.Rezulatele se vor afișa pe aceasta paginã pânã în data de 22.02.2017. 
Contestatiile se depun la secretariatul centrului in care s-a organizat olimliada, in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor.


Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_5
Cl_6
Cl_7
Cl_8
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
3C.N. AVRAM IANCU STEI 6 - - - - 4 1 1 -
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 50 7 1 2 - 10 13 11 6
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 46 - - - - 20 16 9 1
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 3 - - - - - - 3 -
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 24 - - - - 10 3 6 5
9C.N. TEODOR NES SALONTA 9 - - - - 1 2 6 -
37LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA 11 - - - - 2 3 2 4
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 13 - - - - 3 1 3 6
40LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA 5 - - - - 1 4 - -
41LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA 2 - - - - - - 1 1
42LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD 2 - 2 - - - - - -
44LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA 6 - - - - 1 2 3 -
46LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA 3 - - - - 2 1 - -
48 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA 29 6 3 2 - 8 6 4 -
50LIC. TEORETIC GERMAN F. SCHILLER ORADEA 1 - - - - 1 - - -
52LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS 5 - - - - 3 1 - 1
78SC. GIM. OLTEA DOAMNA ORADEA 10 6 4 - - - - - -
157LIC. DON ORIONE ORADEA 1 - - - 1 - - - -
Total : 18 unitati

TOTAL

226

19

10

4

1

66

53

49

24

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
42C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
(clasa:5-12)
25 50
11
2
1
C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA
LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA
LIC. DON ORIONE ORADEA
43C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
(clasa:5-12)
25 46
10
3
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
SC. GIM. OLTEA DOAMNA ORADEA
LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA
44LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
(clasa:5-12)
20 13
29
1
2
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
-- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
LIC. TEORETIC GERMAN F. SCHILLER ORADEA
LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD
45LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
(clasa:5-12)
7 6
3
LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
46C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
(clasa:5-12)
16 24
6
5
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
C.N. AVRAM IANCU STEI
LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS
47LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
(clasa:5-12)
8 5
9
LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
C.N. TEODOR NES SALONTA

Rezultate


- Sursele candidaților au fost colectate și transmise către inspectorul școlar pentru informatică în intervalul 12.00-13.00, 18.02.2017

- datele necesare evaluării au fost transmise în intervalul 13.00-13.30, 18.02.2017 către centrele de examen

update 21.02.2017, ora 15.39
punctajele (înainte de contestații) care sunt >=50 de puncte se pot vizualiza aici

lista completă a punctajelor au fost transmise profesorilor pregătitorisubiectele pot fi descărcate aici