AcadNet 2016

Date esențiale:

AcadNet 2016

Graficul  de desfãºurare al Concursului AcadNet

  • Înscrierea concurenților pe site se poate face pânã în data de 04.02.2016
  • Simulare concurs - 06.02.2016
  • Etapa judeþeanã - 13.02.2016
  • Etapa interjudețeanã - 19.03.2016
  • Etapa naþionalã - 06.05.2016-08.05.2016 (Universitatea Politehnicã București)

La Concursul AcadNet pot  participa, individual,  elevi de liceu, din clasele IX-XII. Un elev se poate înscrie la una sau maxim douã secțiuni corespunzãtoare grupei de vârstã.

Programa de concurs se bazeazã pe cea a disciplinei opționale Administrarea calculatoarelor și a rețelelor (aprobatã prin OMECTS nr. 4.720/ 2010și se regãsește la adresa  http://www.acadnet.ro/concurs/programa

 

Condițiile tehnice

Etapa județeanã și cea interjudețeanã se vor desfãșura într-o instituție de învãțãmânt conectatã la internet care este, preferabil, și academie CISCO. 

Pentru desfãșurarea probelor teoretice este nevoie ca pe calculatoarele concurenților sã fie instalat un browser care sã aibã posibilitatea de a rula javascript și care sã nu blocheze ferestrele pop-up.

Pentru desfãșurarea probelor practice va fi instalatã pe calculatoarele concurenților aplicația PacketTracer 6.1.1. Aplicația poate fi descãrcatã de pe site-ul concursului.

 

Derularea probelor de concurs

Etapa județeanã/interjudețeanã

Concurenþii vor fi prezenþi în sãlile de concurs la ora 8.30 se vor conecta pe site și vor verifica cã au acces în zona în care se aflã subiectele de concurs.

Fiecare concurent va primi subiectele on-line și foi pentru ciorne.

Pe durata probei concurenții nu pot pune întrebãri și nu pot folosi/accesa alt site în afarã de www.acadnet.ro. Singurul program pe care concurenții au voie sã îl acceseze de pe calculator, în afara browser-ului, este PacketTracer și doar în perioada probei practice.

Spre finalul probei concurenții se asigurã cã vor avea timpul necesar sã trimitã testul/fișierele necesare a fi evaluate. Fișierele PacketTracer nesemnate nu vor fi evaluate.

Regulament

Art. 1

Concursul AcadNet este o competiție naționalã care se desfãșoarã în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfãșurare a competițiilor școlare, aprobatã cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012.

 

Art. 2

Secțiunile Concursului AcadNet sunt:

·         Calculatoare (clasele IX-X);

·         Calculatoare (clasele XI-XII);

·         Rețele (clasele IX-X);

·         Rețele (clasele XI-XII).

Art. 3

3.1  La Concursul AcadNet pot  participa, individual,  elevi de liceu, din clasele IX-XII. Un elev se poate înscrie la una sau maxim douã secțiuni corespunzãtoare grupei de vârstã.

3.2  Participarea la o etapã superioarã este condiționatã de calificarea obținutã la etapa precedentã.

3.3  Concursul are o platformã proprie de lucru online www.acadnet.ro.

 

restul detaliilor a regulamentului: http://www.acadnet.ro/concurs/regulament

Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_5
Cl_6
Cl_7
Cl_8
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 11 - - - - 2 5 4 -
Total : 1 unitati

TOTAL

11

0

0

0

0

2

5

4

0

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
21C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
(clasa:9, 10, 11, 12)
0 11 C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA

Rezultate

Rezultatele 9-10 Calculatoare

In urma etapei judetene avem 2 candidati admisi pentru etapa interjudeteana:
  • Horea Olar, CN "Octavian Goga" Marghita
  • Troiac Miroslav, CN "Octavian Goga" Marghita