Olimpiada T.I.C. 2017 faza locala

Date esențiale:

Faza localã (sector)

Perioada de înscriere: 22.01.2017 - 21.03.2017 (pânã la ora 12)

Data fazei locale (sector): 25.03.2017

Ora începerii: 09:00

Clasele: IX - XII

(subiectele sunt comune la nivel de județ și se primesc la ora 8:00 în fiecare centru pentru a avea timp suficient destinat multiplicãrii)

 

Faza pe școalã

Fiecare unitate organizeazã separat, într-o datã stabilitã de responsabili din unitãțile de învãțãmânt. Pe baza rezultatelor acestor faze elevii care au fost declarați calificați sunt înscriși pe site-ul profesor.cf/infobh2/admin unde dupã autentificarea unitãții apare posibilitatea de a adãuga datele elevului.

 

 DETALII SPECIFICE

Anul acesta tema probei de proiect pentru ambele secțiuni (TIC clasele IX-XII și C#) este:

Turismul durabil

 

Este organizatã pe douã secțiuni

 • Secțiunea Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
  pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filierã/ profil/ specializare, concurenþii pot participa doar la nivelul clasei din care fac parte.
 • Secțiunea C #
  pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filierã/ profil/ specializare.

 La înscrierea elevilor vã rugãm sã specificați sectiunea în coloana observații. În cazul în care nu e specificat nimic se considerã automat secțiunea TIC.

 

Regulament

Olimpiada de Tehnologia Informației

Se organizeazã în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfãșurare a competițiilor școlare, aprobatã cu O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 și cu prevederile Regulamentului specific privind desfãșurarea Olimpiadei de Tehnologia Informației aprobat cu nr. 25906/8.02.2017.

Informații specifice:

 

REGULAMENT OTI 2017

PRECIZARI OTI 2017

 

Secțiunea C#: datoritã numãrului foarte mic de elevi calificați (<20) la aceastã secțiune, concurenți calificați la faza pe școalã se calificã automat la faza județeanã. 

 

Secțiunea TIC: 

Secțiunea TIC a Olimpiadei de Tehnologia informației se va desfãșura în data de 25-03-2017, în centrele care sunt specificate în secțiunea: Centre.

Elevii vor fi prezenți în ziua competiției, 25 martie, la școala la care au fost repartizați, cel tarziu la ora 8:30
Subiectele vor fi transmise la adresele de email a responsabililor centrelor la ora 8:00 în ziua concursului. 
Fiecare elev va primi subiectele în forma tipãritã, împreunã cu foi pentru ciorne. 

Durata probei de concurs la faza localã este de 2 ore.

Foarte important: 
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri 
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise 
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programe utilizate 
Nu vor deranja activitatea altui concurent 
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvate

La finalul probei fiecare folder de lucru va fi redenumit cu ID-ul elevului și consemnat într-un proces verbal dimensiunea exactã în octeți a folderului de concurs.


Dupã terminare probei de concurs


nu se va admite nici o modificare a nici unei surse 

Sursele elevilor se vor copia in directorul cu numele centrului în care s-a organizat olimpiada, pentru fiecare clasã câte un folder
Folderul denumit cu numele centrului se va arhiva si se va transmite la comisia judeteana la adresa de email a inspectorului școlar pentru disciplinele informatice, pânã ora 15,00.

Dupã transmiterea arhivelor comisia județeanã va transmite baremele pentru evaluarea surselor.


Rezulatele se vor afișa pe aceasta paginã pânã în data de 28.03.2017. 
Contestațiile se depun la secretariatul centrului în care s-a organizat olimpiada, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.

 

Numărul de loc minim alocat la un nivel se calculează prin NR_TOTAL_LOCURI_ALOCATE_CENTRULUI*15% rotunjit. Restul locurilor (locurile dinamic alocate-10%/nivel) se alocă în mod proporțional cu numărul de participanți la un nivel dat în limita locurilor maxime, disponibile la centru, cu respectarea criteriilor de departajare.

 

În urma evaluãrii se stabilește lotul de elevi participanți la Olimpiada Judeteanã de TIC

Un elev se considera calificat la OJTI  dacã îndeplinește condițiile 1,2 sau condițiile 2,3 (ordinea aplicării în calificarea elevilor: a. 1,2;  b. 2,3; ).

 1. Pe baza punctajului obținut se aflã în primii N elevi din centru pentru nivelul dat (N=numãrul minim de elevi calificați)
 2. A obținut minim 60 de puncte
 3. Se calificã pe locurile dinamic alocate (definit de diferența dintre numãrul locurilor maxime și minime) aplicand regula de departajare dinamica descrisã în continuare

Fiecare centru are un numãr minim de candidați admiși pe fiecare an de studiu (cu condiția atingerii punctajului minim). Diferența locurilor dintre minim și maxim pentru fiecare an de studiu  se ocupã prin urmãtoarele calcule:

Distribuirea locurilor peste numãrul minim (pentru punctajele care au atins pragul minim)

 • Pentru anul de studiu “Y” punctajul elevilor din acel an de studiu se înmulțește cu 1.3 și se rotunjește în sus,
 • se adaugã rezultatele candidaților de la celelalte nivele de studiu,
 • se ordoneazã lista descrescãtor
 • se completeazã locurile rãmase pentru nivelul „Y” cu elevii din lista astfel ordonatã cu elevii care au obținut cele mai mari punctaje (la punctaje egale avantaj are candidatul de pe nivelul "Y") 
 • în cazul egalitãții de puntaj va fi ales elevul din clasa superioarã.
 • în cazul egalității de punctaj și clase identice, va fi ales elevul care s-a mai calificat în anii anteriori la etape naționale, etape județene (în ordinea enumerării)
 •  în cazul în care criteriile anterioare nu au rezolvat situația, se califică elevul cu punctaj mai mare la problema 3, problema 2, problema 1 (criteriile bazate pe punctajul problemelor sunt aplicate în mod eliminatoriu în ordinea descrisă)

 

 Contestatiile se depun pana in data de 29.03.2017 ora 15:00 la centrul unde s-a sustinut proba.

 

Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
Cl_C#
2C. E. PARTENIE COSMA ORADEA 2 1 - - 1 -
3C.N. AVRAM IANCU STEI 26 11 7 4 3 1
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 46 22 13 7 - 4
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 56 20 20 11 - 5
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 26 6 11 5 - 4
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 36 14 11 6 3 2
9C.N. TEODOR NES SALONTA 20 13 3 4 - -
10C.T. ALEXANDRU ROMAN ALESD 5 5 - - - -
32LIC. TEHN. NR.1 SALONTA 2 2 - - - -
33LIC. TEHN. NR.1 SUNCUIUS 1 1 - - - -
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 7 4 1 1 - 1
40LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA 1 - 1 - - -
41LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA 6 6 - - - -
42LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD 7 5 2 - - -
44LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA 6 3 - 3 - -
48 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA 8 - 1 - - 7
52LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS 4 3 1 - - -
Total : 17 unitati

TOTAL

259

116

71

41

7

24

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
48C.N. AVRAM IANCU STEI
(clasa:9-12)
6 26 C.N. AVRAM IANCU STEI
49C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
(clasa:9-12)
20 56
7
8
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
-- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
50C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
(clasa:9-12)
10 26
6
C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
51C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
(clasa:9-12)
10 36
4
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS
52C.N. TEODOR NES SALONTA
(clasa:9-12)
8 20
2
1
C.N. TEODOR NES SALONTA
LIC. TEHN. NR.1 SALONTA
LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
53C.T. ALEXANDRU ROMAN ALESD
(clasa:9-12)
5 5
7
1
C.T. ALEXANDRU ROMAN ALESD
LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD
LIC. TEHN. NR.1 SUNCUIUS
54C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
(clasa:9-12)
20 46
2
6
C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
C. E. PARTENIE COSMA ORADEA
LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA