Olimpiada T.I.C. 2016 faza locala

Date esențiale:

Faza localã (sector)

Perioada de înscriere: 22.01.2016 - 11.03.2016 (pânã la ora 12)

Data fazei locale (sector): 19.03.2016

Ora începerii: 09:00

Clasele: IX - XII

(subiectele sunt comune la nivel de județ și se primesc la ora 8:00 în fiecare centru pentru a avea timp suficient destinat multiplicãrii)

 

Faza pe școalã

Fiecare unitate organizeazã separat, într-o datã stabilitã de responsabili din unitãțile de învãțãmânt. Pe baza rezultatelor acestor faze elevii care au fost declarați calificați sunt înscriși pe site-ul www.isjbihor.ro/infobh2/admin unde dupã autentificarea unitãții apare posibilitatea de a adãuga datele elevului.

 

 DETALII SPECIFICE

Anul acesta tema probei de proiect pentru ambele secțiuni (TIC clasele IX-XII și C#) este:

Diversitate și Transparențã

 

Este organizatã pe douã secțiuni

 • Secțiunea Tegnologia Informației și a Comunicațiilor
  pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filierã/ profil/ specializare, concurenþii pot participa doar la nivelul clasei din care fac parte.
 • Secțiunea C #
  pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filierã/ profil/ specializare.

 La înscrierea elevilor vã rugãm sã specificați sectiunea în coloana observații. În cazul în care nu e specificat nimic se considerã automat secțiunea TIC.

 

Regulament

Olimpiada de Tehnologia Informației

Se organizeazã în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfãșurare a competițiilor școlare, aprobatã cu O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 și cu prevederile Regulamentului specific privind desfãșurarea Olimpiadei de Tehnologia Informației aprobat cu nr. 31055/13.02.2013..

Informații specifice:

 

PRECIZARI OTI 2016

 

Secțiunea C#: datoritã numãrului foarte mic de elevi calificați (<20) la aceastã secțiune, concurenți calificați la faza pe școalã se calificã automat la faza județeanã. 

 

Secțiunea TIC: 

Secțiunea TIC a Olimpiadei de Tehnologia informației se va desfãșura în data de 19-03-2016, în centrele care sunt specificate în secțiunea: Centre.

Elevii vor fi prezenți în ziua competiției, 19 martie, la școala la care au fost repartizați, cel tarziu la ora 8:30; 
Subiectele vor fi transmise la adresele de email a responsabililor centrelor la ora 8:00 în ziua concursului. 
Fiecare elev va primi subiectele în forma tipãritã, împreunã cu foi pentru ciorne. 

Durata probei de concurs la faza localã este de 2 ore.

Foarte important: 
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri 
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise 
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programe utilizate 
Nu vor deranja activitatea altui concurent 
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvate

La finalul probei fiecare folder de lucru va fi redenumit cu ID-ul elevului și consemnat într-un proces verbal dimensiunea exactã în octeți a folderului de concurs.


Dupã terminare probei de concurs


nu se va admite nici o modificare a nici unei surse 

Sursele elevilor se vor copia in directorul cu numele centrului în care s-a organizat olimpiada, pentru fiecare clasã câte un folder
Folderul denumit cu numele centrului se va arhiva si se va transmite la comisia judeteana la adresa de email a inspectorului școlar pentru disciplinele informatice, pânã ora 15,00.

Dupã transmiterea arhivelor comisia județeanã va transmite baremele pentru evaluarea surselor.


Rezulatele se vor afișa pe aceasta paginã pânã în data de 21.03.2016. 
Contestațiile se depun la secretariatul centrului în care s-a organizat olimpiada, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.

 

1.)

centru

nr. pe centru

clasa 9

clasa 10

clasa 11

clasa 12

Min

max

min

max

min

max

min

max

EG

27

2

 17max

2

 

2

 

2

 

OG

14

1

 6max

1

 

1

 

1

 

TN

9

1

 2max

1

 3

0

 2

0

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitate maximã

50

< 25

< 25

< 25

<25

 

2.)

centru

nr. pe centru

clasa 9

clasa 10

clasa 11

clasa 12

min

max

min

max

min

max

min

max

ME

24

2

 13max

2

 

2

 

2

 

AE

6

1

 2max

1

 

0

 

0

 

SV

11

1

 6max

1

 

1

 

1

 

AI

7

1

 5max

1

 

1

 

1

 

GHIB

12

1

 4max

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitate

maximã

60

< 30

< 30

< 30

< 30

 


În urma evaluãrii se stabilește lotul de elevi participanți la Olimpiada Judeteanã de TIC

Un elev se considera calificat la OJTI  dacã îndeplinește simultan condițiile;

 1. Pe baza punctajului obținut se aflã în primii N elevi din centru pentru nivelul dat (N=numãrul minim de elevi calificați)
 2. A obținut minim 50 de puncte
 3. Se calificã pe locurile dinamic alocate (definit de diferența dintre numãrul locurilor maxime și minime) aplicand regula de departajare dinamica descrisã în continuare

Fiecare centru are un numãr minim de candidați admiși pe fiecare an de studiu (cu condiția atingerii punctajului minim). Diferența locurilor dintre minim și maxim pentru fiecare an de studiu  se ocupã prin urmãtoarele calcule:

Distribuirea locurilor peste numãrul minim:

 • Pentru anul de studiu “Y” punctajul elevilor din acel an de studiu se înmulțește cu 1.2 și se rotunjește în sus,
 • se adaugã rezultatele candidaților de la celelalte nivele de studiu,
 • se ordoneazã lista descrescãtor
 • se completeazã locurile rãmase pentru nivelul „Y” cu elevii din lista astfel ordonatã cu elevii care au obținut cele mai mari punctaje (la punctaje egale avantaj are candidatul de pe nivelul "Y")
 • în cazul egalitãți de puntaj va fi ales elevul din clasa superioarã.

 DE EXEMPLU: Dacã pentru clasa 9 și 10 avem

Clasa

Numãr minim de locuri

Numãr maxim de locuri

9

2

4

10

2

4

 

Și rezultate

 • la clasa 9 de (90p, 70p, 50p, 45p, 40p, 30p),
 • la clasa 10 punctajele (90p, 90p, 85p, 80p, 75p, 75p, 65p, 64p),

atunci lista candidaților calificați va arãta în felul urmãtor:

 • Clasa 9: 90p-(IX), 70p-(IX), 75p-(X), 75p-(X) …. Pentru cã 75 > 50*1.2=60
 • Clasa 10: 90p-(X), 90p-(X), 85p-(X), 80p-(X)

Excepție la criteriul de mai sus se face la clasa IX, unde numãrul maxim de copii din clasa a IX nu poate fi depãșit.

 Contestatiile se depun pana in data de 22.03.2016 ora 15:00 la centrul unde s-a sustinut proba.

Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_5
Cl_6
Cl_7
Cl_8
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
2C. E. PARTENIE COSMA ORADEA 1 - - - - - - 1 -
3C.N. AVRAM IANCU STEI 23 - - - - 13 5 2 3
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 56 - - - - 29 10 10 7
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 59 - - - - 34 15 8 2
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 25 - - - - 9 11 4 1
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 36 - - - - 14 11 7 4
9C.N. TEODOR NES SALONTA 9 - - - - - 8 1 -
14C.T. MIHAI VITEAZUL ORADEA 1 - - - - 1 - - -
21LIC. GRECO-CATOLIC IULIU MANIU ORADEA 5 - - - - - 4 1 -
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 6 - - - - 1 4 - 1
40LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA 6 - - - - 3 - - 3
41LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA 16 - - - - 15 - 1 -
42LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD 3 - - - - 3 - - -
44LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA 10 - - - - 2 3 3 2
47LIC. TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA 4 - - - - 4 - - -
48 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA 14 - - - - - 4 7 3
52LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS 3 - - - - 3 - - -
157LIC. DON ORIONE ORADEA 1 - - - - - 1 - -
Total : 18 unitati

TOTAL

278

0

0

0

0

131

76

45

26

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
32C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
(clasa:9-12)
27 56 C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
33C.N. AVRAM IANCU STEI
(clasa:9-12)
7 23 C.N. AVRAM IANCU STEI
34C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
(clasa:9-12)
24 59
3
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD
35 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
(clasa:9-12)
12 14
16
-- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA
36C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
(clasa:9-12)
14 25
10
C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
37C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
(clasa:9-12)
11 36
3
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS
38LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
(clasa:9-12)
6 6
1
1
1
0
5
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
LIC. DON ORIONE ORADEA
C.T. MIHAI VITEAZUL ORADEA
C. E. PARTENIE COSMA ORADEA
LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA
LIC. GRECO-CATOLIC IULIU MANIU ORADEA
39C.N. TEODOR NES SALONTA
(clasa:9-12)
9 9
6
4
C.N. TEODOR NES SALONTA
LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
LIC. TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA

Rezultate

 

Rezultatele înainte de contestații se pot descărca aici