Olimpiada T.I. 2020 faza locală

Date esențiale:

Faza localã (sector)

Perioada de înscriere: 23.12.2019 - 22.02.2020 (pânã la ora 12)

Data fazei locale (sector): 28.02.2020 (vineri) 

[data etapei județene - conform adresei MEC 25721/06.02.2020 înregistrat la I.Ș.J. Bihor cu nr. 105 - este: 21.03.2020 - !!! se amână până la o dată necunoscută !!! ]

Ora începerii: 14:00

Clasele: IX - XII

(subiectele sunt comune la nivel de județ și se primesc la ora 12:00 în fiecare centru pentru a avea timp suficient destinat multiplicãrii)

 

Faza pe școalã

Fiecare unitate organizeazã separat, într-o datã stabilitã de responsabili din unitãțile de învãțãmânt. Pe baza rezultatelor acestor faze elevii care au fost declarați calificați sunt înscriși pe site-ul profesor.edubh.ro/infobh2/admin unde dupã autentificarea unitãții apare posibilitatea de a adãuga datele elevului.

 

 DETALII SPECIFICE

Anul acesta tema probei de proiect pentru ambele secțiuni (TIC clasele IX-XII și C#) este: ____________ (nu a apărut precizările olimpiadei, în care se specifică anual tema generică)

 

Este organizatã pe douã secțiuni

  • Secțiunea Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
    pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filierã/ profil/ specializare, concurenþii pot participa doar la nivelul clasei din care fac parte.
  • Secțiunea C #
    pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filierã/ profil/ specializare.
    ţinând cont de numărul mic de participanţi la C#, anul curent toţi înscrişi la această secţiune sunt calificaţi automat la etapa judeţeană

 Criterii de departajare (criteriile se aplică în ordinea enumerării): 
- criteriu obligatoriu: obținerea unui punctaj total de minim 50 de puncte din punctajul maxim.  
- încadrarea centrului în numărul de locuri aprobate de către Comisia Județeană. 
- candidații sunt calificați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute separat pentru fiecare nivel cu respectarea criteriului obligatoriu (fiecare nivel are un număr echilibrat de locuri în raport cu numărul de nivele participante la centrul respectiv, cu rotunjire în jos).
- locurile rămase neocupate de la criteriul anterior se ocupă aplicând modelul celui mai mare punctaj necalificat, respectând criteriul obligatoriu. 
- numărul total al elevilor care poate participa la etapa judeteană, secțiunea TIC este 60.

 

 

Regulament

Olimpiada de Tehnologia Informației

Se organizeazã în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfãșurare a competițiilor școlare, aprobatã cu O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 și cu prevederile Regulamentului specific privind desfãșurarea Olimpiadei de Tehnologia Informației aprobat cu Nr.24845 /17.01.2019.

Informații specifice:

 

Regulament OTI 2019

 

Secțiunea C# 

 

Secțiunea TIC: 

Secțiunea TIC a Olimpiadei de Tehnologia informației se va desfãșura în data de 28-02-2020, în centrele care sunt specificate în secțiunea: Centre.

Elevii vor fi prezenți în ziua competiției, 28 februarie, vineri, în școala la care au fost repartizați, cel tarziu la ora 13:30
Subiectele vor fi transmise la adresele de email a responsabililor centrelor la ora 12:00 în ziua concursului. 
Fiecare elev va primi subiectele în forma tipãritã, împreunã cu foi pentru ciorne. 

Durata probei de concurs la faza localã este de 2 ore.

Foarte important: 
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri 
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise 
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programe utilizate 
Nu vor deranja activitatea altui concurent 
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvate

La finalul probei fiecare folder de lucru va fi redenumit cu ID-ul elevului și consemnat într-un proces verbal dimensiunea exactã în octeți a folderului de concurs.


Dupã terminare probei de concurs


nu se va admite nici o modificare a nici unei surse 

Sursele elevilor se vor copia in directorul cu numele centrului în care s-a organizat olimpiada, pentru fiecare clasã câte un folder
Folderul denumit cu numele centrului se va arhiva si se va transmite la comisia judeteana la adresa de email a inspectorului școlar pentru disciplinele informatice, pânã ora 15,00.

Dupã transmiterea arhivelor comisia județeanã va transmite baremele pentru evaluarea surselor.


Rezulatele se vor afișa la fiecare centru în parte pânã în data de 04.03.2020, după care va fi afișat și pe aceasta paginã în categoria Rezultate. 
Contestațiile se depun la secretariatul centrului în care s-a organizat olimpiada, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.

 

 

 

Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
Cl_C#
2C. E. PARTENIE COSMA ORADEA 3 1 - 2 - -
3C.N. AVRAM IANCU STEI 25 13 11 - 1 -
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 16 - 8 4 1 3
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 47 21 14 4 1 7
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 4 - - 2 1 1
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 32 11 8 4 8 1
9C.N. TEODOR NES SALONTA 40 15 21 2 2 -
33LIC. TEHN. NR.1 SUNCUIUS 3 - 1 2 - -
37LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA 2 2 - - - -
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 23 13 5 1 4 -
40LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA 8 5 1 2 - -
42LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD 4 4 - - - -
44LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA 9 - 5 4 - -
52LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS 5 2 1 - 1 1
158C.N. ONISIFOR GHIBU ORADEA 2 - - - - 2
Total : 15 unitati

TOTAL

223

87

75

27

19

15

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
90C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
(clasa:9-12)
8 16
2
C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
C.N. ONISIFOR GHIBU ORADEA
91C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
(clasa:9-12)
18 47
3
2
23
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
C. E. PARTENIE COSMA ORADEA
LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
92LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
(clasa:9-12)
6 9
4
LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
93C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
(clasa:9-12)
12 32
25
5
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
C.N. AVRAM IANCU STEI
LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS
94LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD
(clasa:9-12)
3 4
3
LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD
LIC. TEHN. NR.1 SUNCUIUS
95C.N. TEODOR NES SALONTA
(clasa:9-12)
8 40
8
C.N. TEODOR NES SALONTA
LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA

Rezultate

conform datelor stabilite.