Olimpiada de T.I. - etapa județeană 2023

Date esențiale:

 

Date etapei județene: 22.04.2023,
Data etapei naționale: 25-28.05.2023

Locația desfășurării etapei județene: Colegiul Național MIHAI EMINESCU Oradea

Elevii vor fi prezenți la ora 8.30, proba incepe de la ora 9.00 si durează 4 ore.


Pachetele software puse la dispoziția candidaților: Windows 10, Microsoft Office 2016-en, Visual Studio Community 2022, Notepad++, Videoeditor + Windows moviemaker 6, Winrar și alte aplicații de bază conform Anexei 2 a regulamentului.


Distribuție locuri:
1. Unități cu 1-15 clase la nivel liceal: Se pot înscrie max 5 elevi/ unitate (numărul maxim pentru cls 9/10/11/12/C# este 3, suma lor finala max 5) care s-a calificat în urma organizării etapei pe școală
2. Unități cu 16-25 clase la nivel liceal: Se vor înscrie max 10 elev/unitate (numărul maxim pentru cls 9/10/11/12/C# este 5, suma lor finala max 10) care s-a calificat în urma organizării etapei pe școală
3. Unități cu 26+ clase la nivel liceal: Se vor înscrie max 15 elev/unitate (numărul maxim pentru cls 9/10/11/12/C# este 7, suma lor finala max 15) care s-a calificat în urma organizării etapei pe școală

Criterii generice de participare: elevii participanți trebuie să obțină la toate etapele premergătoare organizate minim 40% (valabil și pentru etapa națională) din punctajul maxim și să se încadreze în numărul maxim de locuri repartizate unității școlare.


Criterii de departajare în cazul egalității de punctaj pentru calificare (se aplică criteriile de mai jos, în ordine crescătoare, până la punctul la care nu mai există egalitate):
  1. candidatul 1 are la mai multe subiecte punctaj mai mare decât candidatul 2 => Candidatul 1 se califică
  2. candidatul care are punctaj mai mare la ultimul subiect se califică
  3. candidatul care are punctaj mai mare la penultimul subiect se califică
  4. probă de baraj

Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
Cl_C#
2C. E. PARTENIE COSMA ORADEA 2 2 - - - -
3C.N. AVRAM IANCU STEI 5 2 - 2 - 1
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 2 1 - 1 - -
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 9 3 2 1 - 3
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 1 1 - - - -
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 4 2 - 1 1 -
9C.N. TEODOR NES SALONTA 1 1 - - - -
36LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA 1 1 - - - -
37LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA 1 - 1 - - -
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 1 - - 1 - -
42LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD 2 1 - - 1 -
50LIC. TEORETIC GERMAN F. SCHILLER ORADEA 1 1 - - - -
158C.N. ONISIFOR GHIBU ORADEA 10 3 3 - - 4
Total : 13 unitati

TOTAL

40

18

6

6

2

8

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
97C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
(clasa:9-12)
5 2
5
9
1
4
1
1
1
1
2
1
10
1
C. E. PARTENIE COSMA ORADEA
C.N. AVRAM IANCU STEI
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
C.N. TEODOR NES SALONTA
LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA
LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD
LIC. TEORETIC GERMAN F. SCHILLER ORADEA
C.N. ONISIFOR GHIBU ORADEA
LIC. TEORETIC GERMAN F. SCHILLER ORADEA

Rezultate

Rezultate înainte de contestații, afișat la ora 17:10, 22.04.2023Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Colegiului Național Mihai Eminescu Oradea până în 24.04.2023, ora 15 (cu respectarea Art. 31 și 32 a regulamentului specific)


Subiecte și bareme

Resurse

nu au fost depuse contestații -> rezultatele inițiale=rezultate finale