Olimpiada de Informatica 2018, etapa județeană

Date esențiale:

Etapa județeană

Data: 17.03.2018

Ora începerii: 09:00

Elevii vor fi prezenți în sala la 8:30

Durata: 3 ore (gimnaziu) / 4 ore (liceu)

Clasele: V-XII

Locația: Colegiul Național Mihai Eminescu Oradea

extras din regulament pct. IV, alin (g) Etapa judeţeană a Olimpiadei de Informatică se desfăşoară într-o singură zi şi constă într-o probă practică. Proba de concurs constă în rezolvarea a 2-3 probleme de natură algoritmică, cu ajutorul calculatorului. Rezolvarea unei probleme presupune elaborarea unui program eficient din punct de vedere al timpului de executare şi al spațiului de memorie folosit. Durata de desfășurare a probei este de 3-4 ore. Timpul de lucru și numărul de probleme se stabilesc anual prin Precizările cu privire la organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Informatică.

 

site-ul oficial pentru etapa județeană: olimpiada.info

Departajare: se aplică criteriile de departajare una după alta, până la ocuparea tuturor locurilor. Ordinea aplicării criteriilor este cea crescătoare, adică dacă după criteriul 1 s-au ocupat locurile disponibile, departajarea s-a finalizat; dacă după aplicarea criteriului 1 nu s-au ocupat toate locurile disponibile se trece la aplicarea criteriului 2. Dacă în urma aplicării criteriului 2 se ajunge la egalitate, se trece la punctele următoare, în ordine crescătoare.

Criterii de departajare:

  1. Se califică în lot elevul cu punctajul cel mai mare din clasa sa, cu condiția obținerii punctajului minim (60 puncte la liceu, 50 puncte la gimnaziu). La liceu se califică candidatul de pe locul 2 din clasamentul descrescător al clasei cu condiția obținerii punctajului minim de 200 de puncte.
  2. locurile neocupate prin criteriul 1 se ocupă de candidații cu cele mai mari punctaje din lista cumulată a rezultatelor (separat pentru gimnaziu și liceu).
  3. în caz de egalitate are avantaj concurentul cu clasă superioară
  4. dacă la punctul 3 se ajunge la egalitate, atunci va avea avantaj elevul care are mai multe participări în lotul județului Bihor(sau alte județe) la etapa națională a olimpiadei de informatică (clasa V-XII)
  5. dacă la punctul 4 se ajunge la egalitate, atunci va avea avantaj elevul care are mai multe participări în etapa județeană a olimpiadei de informatică (clasa V-XII)

Regulament

 

 Se respectã, cu strictețe, numele fișierelor de intrare (care se considerã corecte) precum si a celor de ieșire în care se scriu rezultatele, deschiderea fișierelor se realizeazã fãrã a preciza calea. 
Fiecare elev va fi anunțat sã facã salvãri parțiale, pentru a evita pierderea sursei în caz de defecțiuni tehnice. 
La sfârșitul perioadei de concurs fiecare elev poate copia pe suport magnetic, în prezența profesorului supraveghetor, sursele problemelor, notând într-un tabel dimensiunea în bytes a fiecãrei surse.
Constituie sursã fișiere de tipul nume.cpp sau nume.c, unde nume este numele fiind cel descris mai jos, pentru fiecare problema
Salvarea surselor se va face folosind codificarea:

ID.CPP sau ID.C (pentru sursa C, C++ )

ID-ul
este alocat de aceasta aplicație Exemplu:

ID1.cpp sau ID1.c reprezintă sursa problemei 1,

ID2.cpp sau ID2.c reprezintă sursa problemei 2.


Important:
Fiecare sursa va avea pe prima linie ca si comentariu. 
Numele si prenumele elevului
Scoala de provenienta
Clasa
Numele profesorului care l-a pregatitFoarte important:
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programare utilizat
Nu vor deteriora mediul de programare si nu vor deranja activitatea altui concurent
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvateDupã terminare probei de concursnu se va admite nici o modificare a nici unei surse

Sursele elevilor se vor copia in directorul cu numele centrului în care s-a organizat olimpiada, pentru fiecare clasã câte un director
Directorul denumit cu numele centrului se va arhiva si se va transmite la comisia judeteana la adresa de email a inspectorului școlar pentru disciplinele informatice, pana ora 17,00.

Dupã transmiterea arhivelor comisia județeanã va transfera fișierele necesare pentru evaluarea surselor.
Nu au fost efectuate înscrieri la acest concurs/categorie

Centre

Nu sunt încă centre create la acest concurs (în cazul organizării într-o singură locație, menționată la descriere, nu vor fi create centre)

Rezultate

Criterii pentru diplome:

  • atingerea punctajului minim (30 gimnaziu, 50 liceu)
  • locurile I,II,III – 1 diplomă/loc
    + 10% mentiuni la fiecare clasa/categorie (calculate cu rotunjure în sus)

rezultatele finale sunt afișate pe site-ul oficial a Olimpiadei de Informatică, la adresa http://olimpiada.info/oji2018/