Olimpiada de Informatica 2018, faza locală (sector)

Date esențiale:

Etapa locală (sector)

Perioada de înscriere: 20.12.2017 - 25.01.2018 (pânã la ora 12)

Data fazei locale (sector): 02.02.2018

Ora începerii: 13:00

Durata: 2 ore

Clasele: V-XII

extras din regulament pct. IV, alin (g) Etapa judeţeană a Olimpiadei de Informatică se desfăşoară într-o singură zi şi constă într-o probă practică. Proba de concurs constă în rezolvarea a 2-3 probleme de natură algoritmică, cu ajutorul calculatorului. Rezolvarea unei probleme presupune elaborarea unui program eficient din punct de vedere al timpului de executare şi al spațiului de memorie folosit. Durata de desfășurare a probei este de 3-4 ore. Timpul de lucru și numărul de probleme se stabilesc anual prin Precizările cu privire la organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Informatică.

 

Etapa pe școalã

Fiecare unitate organizeazã separat, la o datã stabilitã de responsabilii din unitãțile de învãțãmânt. Pe baza rezultatelor acestor faze elevii care au fost declarați calificați sunt înscriși pe site-ul profesor.cf/infobh2/admin unde dupã autentificarea unitãții la concursul potrivit apare posibilitatea de a adãuga datele elevului.

 

Etapa localã (sector)

Etapa localã se va desfãșura în data de 02.02.2018 în centrele care sunt specificate în secțiunea CENTRE. Detalii de organizare se regãsesc în secțiunea REGULAMENT.


Criterii de departajare:
- criteriu obligatoriu: obținerea unui punctaj total de minim 30 de puncte (fără punctajul din oficiu)
- încadrarea centrului în numărul de locuri aprobate de către Comisia Județeană.
- candidații sunt calificați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute (minim 1 candidat/nivel cu conditia îndeplinirii criteriilor anterioare)
- în cazul în care există elevi care îndeplinesc criteriul minim de 30 de puncte, se poate solicita suplimentarea locurilor arondate centrului (solicitarea se face de către reprezentatnul centrului și se adresează Comisiei județene. Comisia Județeană analizează solicitările, întocmește lista candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor și le acordă suplimentarea în limita numarului maxim admis pentru etapa județeană).
- numărul total al elevilor care poate participa la etapa judeteană este 90

Regulament

 

 


Etapa locală a olimpiadei de informatică se va desfășura în data de 02-02-2018, în centrele care sunt specificate în secțiunea: CentreSubiectele vor fi transmise la adresele de email a responsabililor centrelor la ora 12:00 în ziua concursului.
Fiecare elev va primi subiectele în forma tipãritã, împreunã cu foi pentru ciorne. 
În primele 30 minute problemele se vor citi cu atenție și legat de textele subiectelor se pot formula întrebãri în scris.
Întrebãrile sunt astfel formulate încât rãspunsul sã poate fi "DA" sau "NU".
Dacã la o întrebare se noteazã rãspunsul "FÃRÃ COMENTARII", atunci întrebarea este ambigua sau rãspunsul se gãsește în textul problemei.
Fiecare rãspuns notat pe foaia elevului va fi semnat de un profesor, șeful de centru ales din fiecare școalã.
Profesorul care semneazã poartã responsabilitatea asupra rãspunsului dat. Se respectã, cu strictețe, numele fișierelor de intrare (care se considerã corecte) precum si a celor de ieșire în care se scriu rezultatele, deschiderea fișierelor se realizeazã fãrã a preciza calea. 
Fiecare elev va fi anunțat sã facã salvãri parțiale, pentru a evita pierderea sursei în caz de defecțiuni tehnice. 
La sfârșitul perioadei de concurs fiecare elev poate copia pe suport magnetic, în prezența profesorului supraveghetor, sursele problemelor, notând într-un tabel dimensiunea în bytes a fiecãrei surse.
Constituie sursã fișiere de tipul nume.cpp sau nume.c, unde nume este numele fiind cel descris mai jos, pentru fiecare problema
Salvarea surselor se va face folosind codificarea:

ID.CPP sau ID.C (pentru sursa C, C++ )

ID-ul
este alocat de aceasta aplicație în data 02.02.2018 si poate fi consultat dupã autentificare în secțiunea centralizator

Exemplu:

ID1.cpp sau ID1.c reprezintă sursa problemei 1,

ID2.cpp sau ID2.c reprezintă sursa problemei 2.


Important:
Fiecare sursa va avea pe prima linie ca si comentariu. 
Numele si prenumele elevului
Scoala de provenienta
Clasa
Numele profesorului care l-a pregatitFoarte important:
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programare utilizat
Nu vor deteriora mediul de programare si nu vor deranja activitatea altui concurent
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvateDupã terminare probei de concursnu se va admite nici o modificare a nici unei surse

Sursele elevilor se vor copia in directorul cu numele centrului în care s-a organizat olimpiada, pentru fiecare clasã câte un director
Directorul denumit cu numele centrului se va arhiva si se va transmite la comisia judeteana la adresa de email a inspectorului școlar pentru disciplinele informatice, pana ora 17,00.

Dupã transmiterea arhivelor comisia județeanã va transfera fișierele necesare pentru evaluarea surselor.Rezulatele se vor afișa pe aceasta paginã pânã în data de 08.02.2018. 
Contestatiile se depun la secretariatul centrului in care s-a organizat olimliada, in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor.


Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_5
Cl_6
Cl_7
Cl_8
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
3C.N. AVRAM IANCU STEI 14 - - - - 5 5 - 4
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 45 - - 1 - 16 16 10 2
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 65 - - - - 26 20 15 4
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 2 - - - - - 1 - 1
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 20 - - - - 4 6 5 5
9C.N. TEODOR NES SALONTA 5 - - - - - 1 - 4
21LIC. GRECO-CATOLIC IULIU MANIU ORADEA 1 - - - - 1 - - -
36LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA 2 - - - - - 2 - -
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 11 - - - - 4 2 2 3
40LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA 24 - - - - 9 5 4 6
41LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA 2 - - - - 1 - - 1
44LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA 3 - - - - 3 - - -
46LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA 3 - - - - - 2 1 -
48 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA 32 - 4 3 2 11 7 2 3
52LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS 10 - - - - 3 5 1 1
59SC. GIM. DACIA ORADEA 2 - 1 1 - - - - -
78SC. GIM. OLTEA DOAMNA ORADEA 5 - 4 - 1 - - - -
157LIC. DON ORIONE ORADEA 2 - - - - 1 1 - -
Total : 18 unitati

TOTAL

248

0

9

5

3

84

73

40

34

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
55C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
(clasa:5-12)
22 45
2
2
C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA
SC. GIM. DACIA ORADEA
56C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
(clasa:5-12)
29 65
11
2
3
2
1
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
LIC. DON ORIONE ORADEA
LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA
LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA
LIC. GRECO-CATOLIC IULIU MANIU ORADEA
58LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
(clasa:5-12)
3 2
3
C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
59C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
(clasa:5-12)
15 20
10
14
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS
C.N. AVRAM IANCU STEI
60LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
(clasa:5-12)
7 24
5
LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
C.N. TEODOR NES SALONTA
61 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
(clasa:5-12)
15 32
5
-- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
SC. GIM. OLTEA DOAMNA ORADEA

Rezultate


rezultate: OLI_2018