Olimpiada de Informatica 2016, faza localã (sector)

Date esențiale:

Faza localã (sector)

Perioada de înscriere: 01.01.2016 - 16.02.2016 (pânã la ora 12)

Data fazei locale (sector): 20.02.2016

Ora începerii: 09:00

Clasele: V-XII

(subiectele sunt comune la nivel de județ și se primesc la ora 8:00 în fiecare centru pentru a avea timp suficient destinat multiplicãrii)

 

Faza pe școalã

Fiecare unitate organizeazã separat, într-o datã stabilitã de responsabili din unitãțile de învãțãmânt. Pe baza rezultatelor acestor faze elevii care au fost declarați calificați sunt înscriși pe site-ul www.isjbihor.ro/infobh2/admin unde dupã autentificarea unitãții la concursul potrivit apare posibilitatea de a adãuga datele elevului.

 

Faza localã (sector)

Etapa localã se va desfãșura în data de 20.02.2016 în centrele care sunt specificate în secțiunea CENTRE. Detalii de organizare se regãsesc în secțiunea REGULAMENT.

Regulament

 

 


Precizari OLI 2016


Etapa localã a olimpiadei de informaticã se va desfãșura în data de 20-02-2016, în centrele care sunt specificate în secțiunea: Centre


Elevii vor fi prezenți în ziua competiției, 20 februarie 2016, la școala la care au fost repartizați, cel tarziu la ora 8:30;
Subiectele vor fi transmise la adresele de email a responsabililor centrelor la ora 8:00 în ziua concursului.
Fiecare elev va primi subiectele în forma tipãritã, împreunã cu foi pentru ciorne. 
În primele 30 minute problemele se vor citi cu atenție și legat de textele subiectelor se pot formula întrebãri în scris.
Întrebãrile sunt astfel formulate încât rãspunsul sã poate fi "DA" sau "NU".
Dacã la o întrebare se noteazã rãspunsul "FÃRÃ COMENTARII", atunci întrebarea este ambigua sau rãspunsul se gãsește în textul problemei.
Fiecare rãspuns notat pe foaia elevului va fi semnat de un profesor, șeful de centru ales din fiecare școalã.
Profesorul care semneazã poartã responsabilitatea asupra rãspunsului dat. 
Dupã cele 30 min. începe proba de concurs care se va finaliza la ora 12:00.Se respectã, cu strictețe, numele fișierelor de intrare (care se considerã corecte) precum si a celor de ieșire în care se scriu rezultatele, deschiderea fișierelor se realizeazã fãrã a preciza calea. 
Fiecare elev va fi anunțat sã facã salvãri parțiale, pentru a evita pierderea sursei în caz de defecțiuni tehnice. 
La sfârșitul perioadei de concurs fiecare elev poate copia pe suport magnetic, în prezența profesorului supraveghetor, sursele problemelor, notând într-un tabel dimensiunea în bytes a fiecãrei surse.
Constituie sursã fișiere de tipul nume.cpp sau nume.c, unde nume este numele fiind cel descris mai jos, pentru fiecare problema
Salvarea surselor se va face folosind codificarea:

ID.CPP sau ID.C (pentru sursa C, C++ )

ID-ul
este alocat de aceasta aplicație în data 19.02.2015 si poate fi consultat dupã autentificare în secțiunea centralizator

Exemplu:

ID1.cpp sau ID1.c reprezintă sursa problemei 1,

ID2.cpp sau ID2.c reprezintă sursa problemei 2.


Important:
Fiecare sursa va avea pe prima linie ca si comentariu. 
Numele si prenumele elevului
Scoala de provenienta
Clasa
Numele profesorului care l-a pregatitFoarte important:
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programare utilizat
Nu vor deteriora mediul de programare si nu vor deranja activitatea altui concurent
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvateDupã terminare probei de concursnu se va admite nici o modificare a nici unei surse

Sursele elevilor se vor copia in directorul cu numele centrului în care s-a organizat olimpiada, pentru fiecare clasã câte un director
Directorul denumit cu numele centrului se va arhiva si se va transmite la comisia judeteana la adresa de email a inspectorului școlar pentru disciplinele informatice, pana ora 14,00.

Dupã transmiterea arhivelor comisia județeanã va transfera fișierele necesare pentru evaluarea surselor.Rezulatele se vor afișa pe aceasta paginã pânã în data de 22.02.2016. 
Contestatiile se depun la secretariatul centrului in care s-a organizat olimliada, in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor.În urma evaluãrii se stabilește lotul de elevi participanți la Olimpiada Judeteanã de Informaticã 

Un elev se considera calificat la OJI dacã îndeplinește simultan condițiile;

  1. a întrunit minimum 30 de puncte (20 la gimnaziu)
  2. poziția în clasamentul pe centru nu depãșește numãrul de locuri alocat centrului respectiv.


Numãrul de elevi care pot participa la OJI este limitat, se poate consulta in sectiunea: Centre

Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_5
Cl_6
Cl_7
Cl_8
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
3C.N. AVRAM IANCU STEI 11 - 2 - 1 7 1 - -
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 38 1 5 - - 7 12 9 4
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 37 - - - 1 13 8 11 4
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 2 - - - - - 1 - 1
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 22 1 - - - 6 8 5 2
9C.N. TEODOR NES SALONTA 8 - - - - - 8 - -
36LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA 3 - - - - - - 1 2
37LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA 13 - - - - 3 3 4 3
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 13 - - - - 3 2 6 2
40LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA 23 - - - - 9 10 - 4
41LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA 1 - - - - - 1 - -
42LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD 4 4 - - - - - - -
44LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA 6 - - - - - 2 2 2
46LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA 3 - - 2 - 1 - - -
48 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA 10 3 2 - - 2 3 - -
52LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS 3 1 - - - 1 - 1 -
78SC. GIM. OLTEA DOAMNA ORADEA 1 1 - - - - - - -
157LIC. DON ORIONE ORADEA 1 - - 1 - - - - -
Total : 18 unitati

TOTAL

199

11

9

3

2

52

59

39

24

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
22LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD
(clasa:5-12)
4 4 LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD
23LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
(clasa:5-12)
16 23
8
LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
C.N. TEODOR NES SALONTA
24C.N. AVRAM IANCU STEI
(clasa:5-12)
6 11 C.N. AVRAM IANCU STEI
25C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
(clasa:5-12)
40 37
13
1
3
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
LIC. DON ORIONE ORADEA
LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA
26LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
(clasa:5-12)
8 6
2
LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
27C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
(clasa:5-12)
12 22
3
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS
28 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
(clasa:5-12)
17 10
13
-- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA
29C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
(clasa:5-12)
40 3
38
1
1
LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA
C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
SC. GIM. OLTEA DOAMNA ORADEA
LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA

Rezultate


Lista elevilor calificati pentru etapa judeteana se regaseste aiciRezultatele detaliate au fost trimise catre fiecare profesor pregatitor.


Contestatii se pot depune pana la ora 14 (24.02.2016) la secretariatul centrului in care a participat la concurs candidatul


A fost depus un numar de 1 contestatii. In urma reevaluarii automate si manuale nu s-a schimbat punctajul.