Olimpiada de Informatica 2015, etapa județeanã

Date esențiale:

Etapa județeanã

 

Data etapei: 07.03.2015

Ora începerii: 09:00

Clasele: V-XII

(subiectele sunt unice la nivel național)

 

Faza județeanã

Centrele sunt specificate în secțiunea CENTRE.

 

Detalii de organizare se regãsesc în secțiunea REGULAMENT.

 

Numărul total de locuri alocate județului Bihor: 4 - Gimnaziu, 8 - Liceu

Regulament

 

 


Precizari OJI 2015


Etapa județeanã a olimpiadei de informaticã se va desfãșura în data de 07-03-2015, în centrele care sunt specificate în secțiunea: Centre


Elevii vor fi prezenți în ziua competiției, 07 martie, la școala la care au fost repartizați, cel tarziu la ora 8:30;

Fiecare elev va primi subiectele în forma tipãritã, împreunã cu foi pentru ciorne. 
În primele 30 minute problemele se vor citi cu atenție și legat de textele subiectelor se pot formula întrebãri în scris.
Întrebãrile sunt astfel formulate încât rãspunsul sã poate fi "DA" sau "NU".
Dacã la o întrebare se noteazã rãspunsul "FÃRÃ COMENTARII", atunci întrebarea este ambigua sau rãspunsul se gãsește în textul problemei.
Fiecare rãspuns notat pe foaia elevului va fi semnat de un profesor, șeful de centru ales din fiecare școalã.
Profesorul care semneazã poartã responsabilitatea asupra rãspunsului dat. 
Dupã cele 30 min. începe proba de concurs cu o duratã de 3 ore.Se respectã, cu strictețe, numele fișierelor de intrare (care se considerã corecte) precum si a celor de ieșire în care se scriu rezultatele, deschiderea fișierelor se realizeazã fãrã a preciza calea. 
Fiecare elev va fi anunțat sã facã salvãri parțiale, pentru a evita pierderea sursei în caz de defecțiuni tehnice. 
La sfârșitul perioadei de concurs fiecare elev poate copia pe suport magnetic, în prezența profesorului supraveghetor, sursele problemelor, notând într-un tabel dimensiunea în bytes a fiecãrei surse.
Constituie sursã fișiere de tipul nume.cpp sau nume.c, unde nume este numele fiind cel descris mai jos, pentru fiecare problema
Salvarea surselor se va face folosind codificarea:

ID.CPP sau ID.C (pentru sursa C, C++ )

ID-ul
s-a alocat de aceasta site-ul central a Olimpiadei de Informaticã în data 02.03.2015 si poate fi consultat de centre dupã autentificare în secțiunea centralizator

Exemplu:

ID1.cpp sau ID1.c reprezintã sursa problemei 1,

ID2.cpp sau ID2.c reprezintã sursa problemei 2.


Important:
Fiecare sursa va avea pe prima linie ca si comentariu. 
Numele si prenumele elevului
Scoala de provenienta
Clasa
Numele profesorului care l-a pregatitFoarte important:
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programare utilizat
Nu vor deteriora mediul de programare si nu vor deranja activitatea altui concurent
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvateDupã terminare probei de concursNu se va admite nici o modificare a nici unei surse.

Sursele colectate vor fi copiate intr-un folder, arhivate și împreunã cu borderourile semnate cu mãrimea fiecãrui sursã va fi transmis cãtre comisia naționalã a olimpiadei de informaticã.Rezulatele se vor afișa pe aceasta paginã pânã în data de 07.03.2015. 
Contestatiile se depun la secretariatul centrului in care s-a organizat olimliada, in termen de 48 ore de la afisarea rezultatelor.


 

Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_5
Cl_6
Cl_7
Cl_8
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
3C.N. AVRAM IANCU STEI 8 2 - - - 1 1 2 2
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 29 4 1 - - 7 6 8 3
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 31 - - - 1 6 10 8 6
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 5 - - - - - 2 2 1
9C.N. TEODOR NES SALONTA 7 - - - - 3 2 1 1
36LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA 1 - - - - - 1 - -
37LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA 5 - - - - 1 1 2 1
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 4 - - - - 1 1 1 1
40LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA 8 - - - - 3 2 3 -
46LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA 2 - 2 - - - - - -
48 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA 5 3 - - - 2 - - -
52LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS 1 - - - - - 1 - -
Total : 12 unitati

TOTAL

106

9

3

0

1

24

27

27

15

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
18C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
(clasa:5,6,7,8,9,10,11,12)
12 29
8
31
5
7
1
5
4
8
2
5
1
C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
C.N. AVRAM IANCU STEI
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
C.N. TEODOR NES SALONTA
LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA
LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA
-- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS

Rezultate


Rezultate OJI 2015


Subiectele se pot descarca aici

Rezultatele se pot vizualiza la adresa http://olimpiada.info


Centralizator premiati inaintea contestatiei
Evaluatoarele pentru OJI 2015
Evaluatoare corectate pt XI-XII - OJI 2015