Olimpiada de Informatica 2016, etapa județeanã

Date esențiale:

Etapa județeanã

 

Data etapei: 12.03.2016

Ora începerii: 09:00 (elevii vor fi prezenți in sala la cel târziu 8:30)

Locul desfãșurãrii: Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea

Clasele: V-XII

(subiectele sunt unice la nivel național)

 

Detalii de organizare se regãsesc în secțiunea REGULAMENT.

Numãrul total de locuri alocate județului Bihor: 4 - Gimnaziu, 8 - Liceu

site specific: http://olimpiada.info/oji2016/

 

*Update: 07.03.2016:

Criteriile de selecție a membrilor lotului județului pentru Olimpiada de Informaticã 2016

 Gimnaziu

  • Se calificã în lotul județului elevul aflat pe locul întâi la clasa sa, dacã a obținut minim 50 de puncte.
  • Dacã nu existã, la o clasã sau la mai multe clase, elevi care sã îndeplineascã cerința anterioarã, pentru locul / locurile în discuție se va da baraj  între concurenții situați pe locurile doi și trei de la celelalte clase gimnaziale, care îndeplinesc baremul de minim 40 de puncte.

Liceu

  • Se calificã în lotul județului elevul aflat pe locul întâi la clasa sa, dacã a obținut minim 50 de puncte.
  • Dacã nu existã, la o clasa sau la mai multe clase, elevi care sã îndeplineascã cerința anterioarã, pentru locul / locurile în discuție, precum și pentru celelalte locuri ce se cuvin județului, se va da baraj  între concurenții situați pe locurile doi și trei, care îndeplinesc baremul de minim 50 de puncte.

Exceptie:

- în cazul în care, la una din clase liceale, elevul/elevii situați pe locul 2,3 are/au peste 100 de puncte, se calificã, direct în lotul județului. Dacã sunt mai mulți elevi în aceasta situație decât numãrul de locuri rãmase, se da baraj între aceștia. Dacã exista punctaje egale între candidații aflați la baraj va avea prioritate cel de clasa mai mare.

Regulament

 

*au apãrut precizãrile pe http://www.edu.ro/index.php/articles/23958 , sau se poate descarca aici

 

 

Regulament

 

 


Precizari OJI 2015


Etapa județeanã a olimpiadei de informaticã se va desfãșura în data de 12-03-2016, în centrele care sunt specificate în secțiunea: Centre


Elevii vor fi prezenți în ziua competiției, 12 martie, la școala la care au fost repartizați, cel tarziu la ora 8:30;

Fiecare elev va primi subiectele în forma tipãritã, împreunã cu foi pentru ciorne. 
În primele 30 minute problemele se vor citi cu atenție și legat de textele subiectelor se pot formula întrebãri în scris.
Întrebãrile sunt astfel formulate încât rãspunsul sã poate fi "DA" sau "NU".
Dacã la o întrebare se noteazã rãspunsul "FÃRÃ COMENTARII", atunci întrebarea este ambigua sau rãspunsul se gãsește în textul problemei.
Fiecare rãspuns notat pe foaia elevului va fi semnat de un profesor, șeful de centru ales din fiecare școalã.
Profesorul care semneazã poartã responsabilitatea asupra rãspunsului dat. 
Dupã cele 30 min. începe proba de concurs cu o duratã de 3 ore.Se respectã, cu strictețe, numele fișierelor de intrare (care se considerã corecte) precum si a celor de ieșire în care se scriu rezultatele, deschiderea fișierelor se realizeazã fãrã a preciza calea. 
Fiecare elev va fi anunțat sã facã salvãri parțiale, pentru a evita pierderea sursei în caz de defecțiuni tehnice. 
La sfârșitul perioadei de concurs fiecare elev poate copia pe suport magnetic, în prezența profesorului supraveghetor, sursele problemelor, notând într-un tabel dimensiunea în bytes a fiecãrei surse.
Constituie sursã fișiere de tipul nume.cpp sau nume.c, unde nume este numele fiind cel descris mai jos, pentru fiecare problema
Salvarea surselor se va face folosind codificarea:

ID.CPP sau ID.C (pentru sursa C, C++ )

ID-ul
s-a alocat de aceasta site-ul central a Olimpiadei de Informaticã în data 08.03.2016

Exemplu:

ID1.cpp sau ID1.c reprezintã sursa problemei 1,

ID2.cpp sau ID2.c reprezintã sursa problemei 2.


Important:
Fiecare sursa va avea pe prima linie ca si comentariu. 
Numele si prenumele elevului
Scoala de provenienta
Clasa
Numele profesorului care l-a pregatitFoarte important:
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programare utilizat
Nu vor deteriora mediul de programare si nu vor deranja activitatea altui concurent
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvateDupã terminare probei de concursNu se va admite nici o modificare a nici unei surse.

Sursele colectate vor fi copiate intr-un folder, arhivate și împreunã cu borderourile semnate cu mãrimea fiecãrui sursã va fi transmis cãtre comisia naționalã a olimpiadei de informaticã.Rezulatele se vor afișa pe aceasta paginã pânã în data de 12.03.2015. 

Contestatiile se depun la secretariatul centrului in care s-a organizat olimliada, in termen de 48 ore de la afisarea rezultatelor.

Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_5
Cl_6
Cl_7
Cl_8
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
3C.N. AVRAM IANCU STEI 7 - 2 - 1 3 1 - -
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 28 1 2 - - 5 9 7 4
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 28 - - - 1 12 5 8 2
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 1 - - - - - 1 - -
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 4 - - - - - - 2 2
9C.N. TEODOR NES SALONTA 2 - - - - - 2 - -
36LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA 2 - - - - - - 1 1
37LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA 7 - - - - 2 2 1 2
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 5 - - - - 2 - 3 -
40LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA 2 - - - - - - - 2
41LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA 1 - - - - - 1 - -
42LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD 2 2 - - - - - - -
44LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA 1 - - - - - - - 1
46LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA 2 - - 1 - 1 - - -
48 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA 10 3 2 - - 2 3 - -
52LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS 3 1 - - - 1 - 1 -
157LIC. DON ORIONE ORADEA 1 - - 1 - - - - -
Total : 17 unitati

TOTAL

106

7

6

2

2

28

24

23

14

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
31C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
(clasa:5-12)
12 28
7
28
1
4
2
2
7
5
2
1
2
1
2
10
3
1
C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
C.N. AVRAM IANCU STEI
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
C.N. TEODOR NES SALONTA
LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA
LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA
LIC. TEORETIC C-TIN SERBAN ALESD
LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA
-- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS
LIC. DON ORIONE ORADEA

Rezultate

 Detalii punctaje: http://olimpiada.info/oji2016/


Rezultate OJI 2016 - componența lotului județului Bihor


La clasa a IX.-a elevii de pe locul 2 si 3 din clasamentul clasei susțin probã de baraj în data 19.03.2016 ... locul și ora desfãșurãrii va fi comunicat la o datã ulterioarã.