Olimpiada de Informatica 2019, faza locală (sector)

Date esențiale:

Etapa locală (sector)

Perioada de înscriere: 17.12.2018 - 12.02.2019 (pânã la ora 12)

Data fazei locale (sector): 22.02.2019

 

Ora începerii etapei locale: 13:00

Durata etapei locale: 2 ore

Clasele: V-XII

 

[Data etapei județene: 09.03.2019]
[Locația etapei județene: Colegiul Național EMANUIL GOJDU Oradea]
Ora începeri etapei județene: 9. Elevii o sa fie prezenți la centru între 8:00 - 8:30. 

 

Etapa pe școalã

Fiecare unitate organizeazã separat, la o datã stabilitã de responsabilii din unitãțile de învãțãmânt. Pe baza rezultatelor acestor faze elevii care au fost declarați calificați sunt înscriși pe site-ul profesor.cf/infobh2/admin unde dupã autentificarea unitãții la concursul potrivit apare posibilitatea de a adãuga datele elevului.

 

Etapa localã (sector)

Etapa localã se va desfãșura în data de 22.02.2019 în centrele care sunt specificate în secțiunea CENTRE. Detalii de organizare se regãsesc în secțiunea REGULAMENT.


Criterii de departajare pentru etapa locală (criteriile se aplică în ordinea enumerării):
- criteriu obligatoriu: obținerea unui punctaj total de minim 40% de puncte din punctajul maxim.  
- încadrarea centrului în numărul de locuri aprobate de către Comisia Județeană.
- candidații sunt calificați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute separat pentru fiecare nivel cu respectarea criteriului obligatoriu (fiecare nivel are un număr echilibrat de locuri în raport cu numărul de nivele participante la centrul respectiv, cu rotunjire în jos).
- locurile rămase neocupate de la criteriul anterior se ocupă aplicând modelul pentru locurile suplimentare a regulamentului specific respectând criteriul obligatoriu. 
- în cazul în care există elevi care îndeplinesc criteriul minim de 40% de puncte din punctajul maxim, se poate solicita suplimentarea locurilor arondate centrului (solicitarea se face de către președintelel centrului și se adresează Comisiei județene. Comisia Județeană analizează solicitările, întocmește lista candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor și le acordă suplimentarea în limita numărului maxim admis pentru etapa județeană).
- numărul total al elevilor care poate participa la etapa judeteană este 95.

Criterii de departajare pentru etapa județeană: Conform regulamentului și precizărilor primite. Contestatiile se depun in prima zi de lucru dupa concurs, pana la ora 16.

Regulament

Regulament OI 2019

Precizări OI 2019


 

Etapa locală a olimpiadei de informatică se va desfășura în data de 22-02-2019, în centrele care sunt specificate în secțiunea: CentreSubiectele vor fi transmise la adresele de email a responsabililor centrelor la ora 12:00 în ziua concursului.
Fiecare elev va primi subiectele în forma tipãritã, împreunã cu foi pentru ciorne. 
În primele 30 minute problemele se vor citi cu atenție și legat de textele subiectelor se pot formula întrebãri în scris.
Întrebãrile sunt astfel formulate încât rãspunsul sã poate fi "DA" sau "NU".
Dacã la o întrebare se noteazã rãspunsul "FÃRÃ COMENTARII", atunci întrebarea este ambigua sau rãspunsul se gãsește în textul problemei.
Fiecare rãspuns notat pe foaia elevului va fi semnat de un profesor, șeful de centru ales din fiecare școalã.
Profesorul care semneazã poartã responsabilitatea asupra rãspunsului dat. Se respectã, cu strictețe, numele fișierelor de intrare (care se considerã corecte) precum si a celor de ieșire în care se scriu rezultatele, deschiderea fișierelor se realizeazã fãrã a preciza calea. 
Fiecare elev va fi anunțat sã facã salvãri parțiale, pentru a evita pierderea sursei în caz de defecțiuni tehnice. 
La sfârșitul perioadei de concurs, în prezența profesorului supraveghetor, fiecare elev va putea copia pe suportul magnetic al comisiei, dacă este cazul, sursele problemelor, notând într-un tabel dimensiunea în bytes a fiecãrei surse și semnând pentru corectitudinea datelor.
Constituie sursã fișiere de tipul nume.cpp sau nume.c, unde nume este descris mai jos, pentru fiecare problemă 
Salvarea surselor se va face folosind codificarea:

ID.CPP sau ID.C (pentru sursa C, C++ )

ID-ul
este alocat de această aplicație în data 22.02.2018 si poate fi consultat după autentificare în secțiunea centralizator

Exemplu:

ID1.cpp sau ID1.c reprezintă sursa problemei 1,

ID2.cpp sau ID2.c reprezintă sursa problemei 2.


Important:
Fiecare sursa va avea pe prima linie ca si comentariu. 
Numele si prenumele elevului
Scoala de provenienta
Clasa
Numele profesorului care l-a pregatitFoarte important:
Elevii nu au voie in sala cu dischete, CD-uri personale sau flash-uri
Nu vor utiliza telefoane celulare pe toata perioada desfasurarii competitiei, pe aceasta perioada telefoanele fiind inchise
Nu vor utiliza alta sursa de documentare decat Help-ul mediului de programare utilizat
Nu vor deteriora mediul de programare si nu vor deranja activitatea altui concurent
Punctajul obtinut de elev este suma punctajelor maxime obtinute pentru problemele rezolvateDupã terminare probei de concursnu se va admite nicio modificare a nici unei surse

Sursele elevilor se vor copia in directorul cu numele centrului în care s-a organizat olimpiada, pentru fiecare clasã câte un director
Directorul denumit cu numele centrului se va arhiva si se va transmite la comisia judeteana la adresa de email a inspectorului școlar pentru disciplinele informatice, pana ora 17,00.

Dupã transmiterea arhivelor comisia județeanã va transfera fișierele necesare pentru evaluarea surselor.Rezulatele se vor afișa pe aceasta paginã pânã în data de 27.02.2019. 
Contestatiile se depun la secretariatul centrului in care s-a organizat concursul, in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor.


Situația înscrierii

ID unitate
Denumire unitate
Nr. înscriși
Cl_5
Cl_6
Cl_7
Cl_8
Cl_9
Cl_10
Cl_11
Cl_12
3C.N. AVRAM IANCU STEI 2 - - - - - 2 - -
4C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA 60 3 6 - - 24 11 10 6
6C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA 45 - - - - 21 10 10 4
7C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA 5 - - - - - 2 3 -
8C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS 13 - - - - 6 2 3 2
9C.N. TEODOR NES SALONTA 12 - - - - 7 - 2 3
36LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA 2 - - - - - - 2 -
39LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA 18 - - - - 7 5 4 2
40LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA 16 - - - - 9 2 2 3
41LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA 1 - - - - - 1 - -
44LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA 4 - - - - 3 1 - -
48 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA 39 5 2 4 3 14 5 5 1
52LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS 9 1 - - - 1 1 5 1
76SC. GIM. NICOLAE POPOVICIU BEIUS 1 - 1 - - - - - -
78SC. GIM. OLTEA DOAMNA ORADEA 7 6 - 1 - - - - -
126SC. GIM. NR.1 CURATELE 1 - - 1 - - - - -
157LIC. DON ORIONE ORADEA 3 - 1 - - - 1 1 -
Total : 17 unitati

TOTAL

238

15

10

6

3

92

43

47

22

Centre

ID Centru
Denumire Centru
Nr. locuri alocate
Nr. elevi înscriși
Unități arondate
72C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
(clasa:5-12)
12 13
2
9
1
1
C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS
C.N. AVRAM IANCU STEI
LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS
SC. GIM. NICOLAE POPOVICIU BEIUS
SC. GIM. NR.1 CURATELE
73LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
(clasa:5-12)
4 4
5
LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA
C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA
74LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
(clasa:5-12)
10 16
12
LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA
C.N. TEODOR NES SALONTA
75C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
(clasa:5-12)
24 60
1
3
C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA
LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA
LIC. DON ORIONE ORADEA
76C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
(clasa:5-12)
22 45
18
C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA
LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA
77 -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
(clasa:5-12)
18 39
7
2
-- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA
SC. GIM. OLTEA DOAMNA ORADEA
LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA