MateBh - 2024

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ - 2024 -
Concursul de Matematica Aplicata Adolf Haimovici
OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA

  ART. 5 ( REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE MATEMATICĂ )

 1. În cadrul ONM se susține o singură probă scrisă pentru fiecare etapă.
 2. La clasele V-VI, proba scrisă are durata de 3 ore, la toate etapele.
 3. La clasele VII-XII, proba scrisă are durata de 3 ore, pentru etapele locală și județeană/a sectoarelor municipiului București, respectiv de 4 ore pentru etapa națională a ONM.
 4. În situații justificate (de exemplu, întrebări legate de formularea subiectelor), Comisia de organizare corespunzătoare etapei respective, respectiv Comisia Centrală poate extinde timpul de desfășurare cu cel mult 30 de minute.

 ETAPA LOCALĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ (FAZA PE ȘCOALĂ - )


 ETAPA LOCALĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ (FAZA PE SECTOR - 2024)

 • Se desfășoară sâmbătă, , pe centre de concurs (arondarea unităților de învățămât pe centre este disponibilă pe acest site la secțiunea Centru locală .)
 • Proba începe la ora 10:00
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării atât pe acest site cât și la unitatea de învățământ, centru ce concurs
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul centrului de concurs sau prin e-mail la adresa unității de învățământ, centru de concurs, luni, , între orele 8:00 și 15:00
 • Contestațiile se depun pe probleme
 • Rezolvarea contestațiilor se va face marți, , începând cu ora 12:00,
 • Afișarea rezultatelor finale se va face după soluționarea contestațiilor, pe acest site

 ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ - 2024

 • Se desfășoară sâmbătă, , la Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea,
 • Proba începe la ora --:-- (se va comunica ...)
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării atât pe acest site cât și la Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul centrului de concurs sau prin e-mail la adresa egojdu@gmail.com, luni, , între orele 8:00 și 15:00
 • Contestațiile se depun pe probleme
 • Rezolvarea contestațiilor se va face marți, , începând cu ora 12:00,
 • Afișarea rezultatelor finale se va face după soluționarea contestațiilor, pe acest site

 
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor