Model pentru RAPORT SCRIS/PROCES VERBAL încheiat la inspecție, anul școlar 2022 - 2023
#
PROCES-VERBAL încheiat la inspecția de specialitate pentru obținerea definitivării în învățământ - Sesiunea 2023
FIŞA DE EVALUARE a activității didactice în cadrul inspecţiei de specialitate la clasă, sesiunea 2023
GRILA DE EVALUARE a portofoliului personal, sesiunea 2023
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I IC 2 (efectuată în perioada dintre susținerea colocviului și depunerea lucrării metodico-științifice)seria: 2022-2024
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I IC 1 (efectuată în anul depunerii dosarului pentru candidații care au obținut nota 10 la gradul II în sesiunea 2022 )
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I IC 1 (efectuată în anul premergător depunerii dosarului) seria: 2024-2026
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I IC 2 (efectuată în perioada dintre susținerea colocviului și depunerea lucrării metodico-științifice) seria: 2023-2025
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE NR. 1 PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I IC 1
( efectuată în anul depunerii dosarului pentru candidații care au obținut nota 10 la gradul II în sesiunea 2022 ) SERIA 2023-2025
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE NR. 1 PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2024-2026
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE NR. 2 PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2022-2024
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE NR. 2 PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2023 - 2025
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2023 - 2025
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II ( efectuată în anul școlar în care se susține proba scrisă) sesiunea 2023
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă 2 pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2024
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă 1 pentru acordarea gradului didactic II
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA: 2023
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE NR. 2 PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA: 2024
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE 1 PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA 2025