Model pentru RAPORT SCRIS/PROCES VERBAL încheiat la inspecție, anul școlar 2018 - 2019
#
PROCES-VERBAL încheiat la inspecția de specialitate pentru obținerea definitivării în învățământ - Sesiunea 2020
FIŞA DE EVALUARE a activității didactice în cadrul inspecţiei de specialitate la clasă
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I IC 2 (efectuată după colocviu și înainte de depunerea lucrării) seria: 2018-2020
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I IC 2 ( efectuată după colocviu și înainte de depunerea lucrării) seria: 2019-2021
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I - IC 1 (efectuată în anul premergător depunerii dosarului) seria:2021-2023 ( 10 la Gr. II)
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I IC 1 (efectuată în anul premergător depunerii dosarului) seria: 2020-2022
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE NR. __ PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA___
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic II ( efectuată în anul premergător depunerii dosarului) sesiunea 2019-2021
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic II ( efectuată în anul depunerii dosarului de înscriere) sesiunea 2018-2020
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II ( efectuată în anul școlar în care se susține proba scrisă) sesiunea 2017-2019
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE NR. _____ /SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA_____