Seria 2023-2025 - Inspecția curentă 1 Gradul didactic II - (Candidați care efectuează inspecția in anul premergător depunerii dosarului)
Arte_vizuale_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1BOGDAN DORINA PALATUL COPIILOR ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2FABIAN EMŐKE LICEUL DE ARTE ORADEA 17-11-2022

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3KOVACS ANETT-KRISZTINA LICEUL DE ARTE ORADEA 10-11-2022

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4TARASIE DANIEL IOSIF PALATUL COPIILOR ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5VÂSCĂ ROXANA-ANDREA LICEUL TEORETIC CONSTANTIN ȘERBAN ALEȘD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Educație_muzicală_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1LAZĂR GABRIELA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 POPEȘTI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2ȘUGAR EMILIA ANDREEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BALC

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Educație_muzicală_specializată_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1BALOG DEBORA LICEUL DE ARTE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2CISMAŞ ALEXANDRA-ELENA LICEUL DE ARTE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3DIŢĂ CEZARA-TEODORA LICEUL DE ARTE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4GIORDANO FILOMENA LICEUL DE ARTE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5IANC DENISA-ALEXANDRA LICEUL DE ARTE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
6SERETOC ALEX-AUREL LICEUL DE ARTE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
7VURA JANOS LICEUL DE ARTE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Fizica_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1REND JENŐ LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 VALEA LUI MIHAI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Alimentație_publică_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1CSEPEI ANDRA LAVINIA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 VALEA LUI MIHAI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2TORJOC CRISTINA GEORGIANA COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Comert_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1DURNEA PARASCHIVA -ROMINA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 VALEA LUI MIHAI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2PAP TIMEA TAMARA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 VALEA LUI MIHAI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Confectii_textile_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1DORSONSZKY (ARUS) ENIKO MARGIT COLEGIUL NAȚIONAL ONISIFOR GHIBU ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Constructii_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1SZABÓ ȘTEFAN SORIN LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUȘI ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2VICAŞ ANA COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Educație_tehnologică_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1FILIMON IULIANA CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HUSASĂU DE TINCA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2LOBONTIU (NAGY) LILIANA LICEUL DON ORIONE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Electromecanica_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1KOVACS TIBERIU LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 POPEȘTI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Electronica_automatizari_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1KELE IOAN COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Instalații pentru construcții_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1GHIURĂU CARMEN-ELENA LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUȘI ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Mecanică_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1BOTIȘ RODICA-VIORICA LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUȘI ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2BURNAR ELENA ADRIANA LICEUL TEHNOLOGIC HOREA MARGHITA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3CORBA CRISTIAN-IOAN COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4MEGHISAN VASILE LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5ROȘU N. CRISTIAN NICOLAE COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Turism_și_servicii_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1MOZA DIANA MIRUNA LICEUL TEHNOLOGIC FELIX SÂNMARTIN

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2NISTOR FLAVIA-LARISA COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Limba și literatura română_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1BARNA OANA-MIHAELA COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2COCIUBA CORINA LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3GLIGAN ANDREEA-IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TALPOȘ

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4HUSZAR MARIA LICEUL TEORETIC JOZEF KOZACEK BUDOI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5MALIȚA ALINA CRISTINA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
6MILIAN MARIA LAURA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
7MUȚ ANDREEA - MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 URVIȘ DE BEIUȘ

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
8SOCACIU (DAT) IONELA PAULA CARLA LICEUL TEORETIC JOZEF KOZACEK BUDOI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
9SZILAGYI DANA-GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BRUSTURI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Psihologie_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1LUPU MIHAELA BIANCA CENTRU JUDEŢEAN DE RESURSE ȘI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Psihopedagogie_specială_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1BÎCI IOANA ADRIANA LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.1 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2DEMÉNY-GAVALLER CSENGE CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3ERDEI (BOSCA) ZSUZSA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4INDRIEȘ (CIUCIU) CRINA ELISABETA CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.1 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5SÁNDOR-GAVRIȘ RAMONA CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BONITAS ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
6SELINGA LILLA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
7UȘVAT (BULZAN) PAULA-MĂDĂLINA CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.1 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
ÎNVĂȚĂTOARE - Limba română
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1ALEXA S. ANDREEA MARIA COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU ROMAN ALEȘD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2BIRTA BIANCA PAULA ȘCOALA GIMNAZIALĂ OLTEA DOAMNA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3BURTIC ANTIȚA LUCIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDUREASA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4CHIOREAN VIOREL-IOAN COLEGIUL NAȚIONAL OCTAVIAN GOGA MARGHITA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5CIONCA ALINA IOANA LICEUL TEHNOLOGIC FELIX SÂNMARTIN

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
6DUDAȘ ANDRADA-LAVINIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NOJORID

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
7FÂȘIE CARMEN MEDEEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOSIF VULCAN HOLOD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
8FILDAN (TESEDAN) RAMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ AUREL POP OȘORHEI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
9GALEA RAFAELA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
10GOMBOȘ T. ALINA ȘCOALA PRIMARĂ ISO ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
11JURĂU BIANCA-RAMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NOJORID

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
12MĂDUȚA BIANCA ADELINA COLEGIUL NAȚIONAL ONISIFOR GHIBU ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
13MALIȚA PETRUȚA DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREȘTI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
14MARCZIN RENATA LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SĂCUENI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
15MIHAI MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIHAI BRAVU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
16NEAGA CRISTINA - FLORICA LICEUL TEHNOLOGIC FELIX SÂNMARTIN

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
17NEGRUȚ MIRELA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 HIDIȘELU DE SUS

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
18PANTEA FLORINA MONICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂDĂRAS

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
19PETRIȚA ANDREEA BIANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
20PETRUSE FLORINA AMALIA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
21PIȘTA LIDIA SIMONA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRĂGEŞTI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
22PODHORA ROZALIA-AGNETA LICEUL TEORETIC GABRIEL ŢEPELEA BOROD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
23SUPĂRARE ROXANA-MIHAELA SCOALA GIMNAZIALA WINNIE ACADEMY ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
24TATAR REBECA MĂLINA COLEGIUL NAȚIONAL ONISIFOR GHIBU ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
25ȚIRBAN ALEXANDRA IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SZENT ISTVAN SÂNIOB

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
26TOMA (BILAȘCO) MARIA LICEUL TEHNOLOGIC FELIX SÂNMARTIN

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
27VILIGA FLORIN-CĂTĂLIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CIUMEGHIU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Religie_ortodoxă_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1FILIP IONUȚ MARIUS ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AŞTILEU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2PORTAN M. MARIAN CRISTIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ DR. BALÁSI JÓZSEF CURTUIȘENI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3ȚIȚ LIVIU MARIUS ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂLIȘTE DE VAȘCĂU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Religie_penticostală_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1BUZGUTA-BUNTA BENIAMIN CORNELIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PUIU SEVER" INEU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Religie_reformată_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1OROSZ ZSOLT ȘCOALA GIMNAZIALĂ JAKO ZSIGMOND ROȘIORI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Limba_maghiara_materna_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1ARANYI KINGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SZACSVAY IMRE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2ASZALOS HOMONAI JUDIT-BOGLÁRKA ȘCOALA GIMNAZIALĂ JAKO ZSIGMOND ROȘIORI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3CRIȘAN GRETA ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOCSKAY ISTVAN CHERECHIU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4HORVATH EVELYN ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN SLAVICI ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5SIMKÓ PATRICIA -NIKOLETTA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOLDY SÂNNICOLAU DE MUNTE

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
EDUCATOARE - Limba română
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1ALB PAULA GABRIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HOTAR

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2ANTON ANTONIA LAURA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3BALINT IONELA-MARIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NESTOR PORUMB TULCA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4BERKE ROXANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SÂRBI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5BIRĂU SARA-MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SÂNTANDREI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
6BLAGA ALEXANDRA - PAULA COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRIŞULUI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
7BOLOS IOANA FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 REMETEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
8BONACIU ANDRADA LICEUL TEHNOLOGIC FELIX SÂNMARTIN

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
9BRADEA FLORINA-AURORA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ŞUNCUIUŞ

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
10CRISTE HENRIETA CRISTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LAZURI DE BEIUȘ

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
11DRUGAȘ ANCA SPERANȚA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SPERANȚA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
12FILIP LIDIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
13FILIP LIDIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
14GOZMAN POP BIANCA MELANIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TILEAGD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
15HAIDĂU ALISA GEORGIANA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
16HOLONEC MADALINA CLAUDIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
17ILINCAU TEODORA LARISA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
18JURCUT (Sculschi) FLORICA ANICA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
19MARUȘCA ALINA ALEXANDRA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ALEȘD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
20MATEESCU GABRIELA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AŞTILEU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
21MICULA ANAMARIA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT WINNIE ACADEMY ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
22MIHES (OPRIS) ALEXANDRA LICEUL DON ORIONE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
23PATER (SEUITUT) ADELINA-DENISA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LĂZĂRENI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
24PELE DORINA-CĂTĂLINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
25PERȚE MIHAELA NICOLETA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
26POP (SUCIU) DANIELA ȘTEFANIA COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU ROMAN ALEȘD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
27POP CRINA RUMELIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
28POP DENISA FLORINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
29POPA DIANA IOANA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
30POPOVICI GABRIELA ALEXANDRA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 VALEA LUI MIHAI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
31PUIU MENCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TARCEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
32PURTAN IOANA VIORICA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
33ROB PAULA LICEUL TEHNOLOGIC "FELIX" SÂNMARTIN

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
34SAMAȘCA ANAMARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RĂBĂGANI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
35SIDOR LOREDANA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
36STAN DANIELA-ADRIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂLIȘTE DE VAȘCĂU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
37ȘTEFAN CRISTINA-MARINELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CEICA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
38ȘTEFEA DORINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ȘTEI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
39TANASĂ RENATA-AMALIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CIUMEGHIU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
40TEREBENT DIANA LIDIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
41URSUȚ REBECA MĂDĂLINA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SPERANȚA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
42VEREȘ CAROLINA-RALUCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
43VESA DIANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RIENI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
44VINCZE KRISZTINA-MELINDA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Matematică_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1FIRTEAN IOANA-FLORINA-MARINA COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2FLORUT COSMIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ SZALARDI JANOS SĂLARD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3FUSTOS MAKAR AGNES ȘCOALA GIMNAZIALĂ SZACSVAY IMRE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4ORBÁN BAJÓ SZENDE LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SĂCUENI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5POP (OLAH) BIANCA GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE CANTEMIR ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
6TOUT PETRU-OTTÓ LICEUL TEORETIC ARANY JANOS SALONTA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Limba engleză_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1AVRAM MIRELA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUIU SEVER INEU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2BÂRZĂ FLAVIA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3BIRTA SIMONA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE POPOVICIU BEIUȘ

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4BOC ALINA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUNCA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5BOCHIS AMALIA CORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TĂRIAN

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
6BRONȚ PAULA-IOANA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LĂZĂRENI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
7KIRI EVELIN LICEUL TEORETIC ARANY JANOS SALONTA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
8MEGHEȘAN MIHAELA MARIA LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.1 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
9MOCE CRISTINA FLORINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SZALARDI JANOS SALARD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
10MUREȘAN PAULA-ELEONORA LICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIU ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
11NIRI LIDIA-ELZA ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOCSKAY ISTVAN CHERECHIU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
12ODOBASIANU LAVINIA MARIA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
13VÁNYA BLANKA LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SĂCUENI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Limba franceză_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1DRĂGOI DARIE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NUCET

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Limba italiană_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1HARSTEIN GRETA LICEUL DON ORIONE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Biologie_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1CRISAN LARISA-RENATA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NESTOR PORUMB TULCA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2FAZEKAS ENIKO BEATA ŞCOALA GIMNAZIALĂ KAZINCZY FERENC ŞIMIAN

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3MERCE AMALIA FLORINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂDĂRAS

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4MOLNÁR KRISZTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BENEDEK ELEK CETARIU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5POP RAMONA-MARCELA COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
6VINCZE (LETAI) VIORICA COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRIŞULUI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Cultura_civica_ed_sociala_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1DUMITREAN (BARA) RAMONA RODICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ AUREL POP OSORHEI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Geografie_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1NICA RAMONA - ANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BOGDAN VAȘCĂU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Istorie_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1ANTONESCU DANIEL NICOLAE LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2CIORBA MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GASPAR ANDRAS BIHARIA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3GRECU SORIN VASILE COLEGIUL NAȚIONAL OCTAVIAN GOGA MARGHITA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4MATIU LAURA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AVRAM IANCU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5RUSU I. MIHAELA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TĂUTEU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Coregrafie_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1MERCA ADELA STEFANIA PALATUL COPIILOR ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Educație_fizică_și_sport_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1BALAIBAN RAUL OLIVIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TILEAGD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2BARAN ROBERT DANIEL COLEGIUL NAȚIONAL TEODOR NEȘ SALONTA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3DAVID ANDREI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4GHIURĂU GEORGE IULIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5GLIGOR DELIA-CRISTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BOGDAN VAȘCĂU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
6HAȘ FLORIN-ANDREI COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
7MÎNDRILA I.N.IOAN-SEBASTIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BULZ

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
EDUCATOARE - Limba maghiară
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1PAL ANITA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2SÁRKÖZI BRIGITTA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SZALARDI JANOS SĂLARD

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3TAKO-MEGYESI ORSOLYA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ORSOLYA ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
ÎNVĂȚĂTOARE - Limba maghiară
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1BAI BRIGITTA-MONIKA ȘCOALA GIMNAZIALĂ OVIDIU DRIMBA LUGAȘU DE JOS

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
2BARNA GABRIELLA GYORGYI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
3KISDED ANDREA ILDIKO ŞCOALA GIMNAZIALĂ BALASKO NANDOR SĂLACEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
4MONENCIU JUDITH ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DIOSIG

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
5NAGY EVA BRIGITTA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE CANTEMIR ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
6OLIK-VARGA ANASZTAZIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "JAKÓ ZSIGMOND" ROSIORI

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
7PALASTI (ISTVANDI) ALETTA ŞCOALA GIMNAZIALĂ KAZINCZY FERENC ŞIMIAN

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
8POZSÁR MELINDA-ERZSÉBET ȘCOALA GIMNAZIALĂ SZACSVAY IMRE ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
9SZABO KRISZTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDUSLĂU

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025
Informatică_P
#Nume PrenumeUnitatea școlară Data IC 1 Data IC 2 Data IS Seria
1TODEA ADINA SANDA CLAUDIA PALATUL COPIILOR ORADEA

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

2023-2025