Prima etapă a olimpiadei se desfășoară în 20 februarie 2021

Subiectele vor fi disponibile începând cu ora 9:00

Timp de lucru două ore

Răspunsurile se pot completa și trimite până la ora 11:00

Rezultatele se vor afișa după ora 15:00


Subiectele pentru prima etapă online, clasa a

5- a   6- a   7- a   8- a   9- a   10- a   11- a   12- a  

Grila de evaluare pentru clasa a

5- a   6- a   7- a   8- a   9- a   10- a   11- a   12- a  

Rezultatele obținute de elevii care au participat la prima etapă a olimpiadei

5   6   7   8   9   10   11   12  

Notă:

Din cauza unei erori tehnice s-a strecurat o greșeală în grila de răspunsuri la clasa a 7-a. La problema 5 răspunsul corect este A. Din acest motiv au fost recalculate toate punctajele


Clasa56789101112 Total
Nr. de elevi înscriși3232191146180623939 937

Olimpiada Națională Gazeta Matematică (ONGM) 2020-2021

Regulament

Prezentul regulament poate fi modificat în orice moment (cu aprobarea comitetului de organizare) dar în timp util, în funcţie de regulile impuse la nivel naţional de evoluţia pandemiei.

Etapa I (unitate de învățământ)

Se desfășoară online, în organizarea profesorilor de la clasă sau a catedrei de matematică din școală, sub coordonarea Filialei locale a SSMR, și va consta în teste grilă la fiecare clasă cu 20-24 de întrebări cu răspuns unic.

De preferință 30% dintre întrebări vor fi inspirate din problemele din GMB sau SGM din anul 2020-21. Timp de lucru 2 ore. Va fi folosită una dintre platformele de conferințe (Zoom, Google Meet, etc.) cu obligația deschiderii camerelor de către elevi și transmiterea către profesor a copiilor scanate ale răspunsurilor în maximum 15 minute după examen. Datele de desfășurare vor fi la alegerea profesorilor (școlii), dintre 20 și 27 februarie 2021. Timp de lucru 2 ore.

Profesorii de la clasă vor înregistra calificații o dată cu lansarea platformei naționale.

Se recomanda calificarea elevilor care realizează cel puțin 75% din punctaj.

Profesorii, școlile sau filialele pot folosi platforme dedicate testării. Pe astfel de platforme corectura se realizează instantaneu, la terminarea testului. Punctajul se poate comunica imediat, sau decalat (de exemplu la 15 minute de la terminarea timpului de lucru stabilit – pentru a nu avea situații în care anumiți elevi își fac conturi fictive doar pentru a vedea răspunsurile), iar toate rezultatele se înregistrează automat într-o bază de date comună.

Observație. În situația în care vreun elev dorește a participa fără ca profesorul/școala lui să dorească organizarea, el va fi indrumat a se înscrie la alt profesor din filiala respectivă. Responsabilii filialei vor putea organiza testări cu astfel de elevi.

Etapa a II-a (locală)

Se va desfășura online, la data de 20 martie 2021, orele 10:00 , pe platforma Naţională a Olimpiadei (construită de SSMR și Intuitext). Profesorii se vor înscrie în prealabil (începând cu 10 martie) pe această platformă prin filialele SSMR, urmând apoi să înscrie datele copiilor calificați la prima etapa.

Aceștia vor primi înainte de concurs parolele necesare participării. Vor fi 24 de întrebări grilă cu diverse permutări ale problemelor și variantelor de răspuns generate aleatoriu pentru fiecare elev. Timp de lucru 2 ore. Rezultatele se încarcă automat.

Observație 1. În situațiile în care elevul nu poate accesa de acasă platforma, va fi sprijinit de profesorul său să participe din alt loc dotat cu tehnica necesară.

Observație 2. Numărul celor calificați pentru etapa a III-a la fiecare clasă va fi decis de Comitetul Științific al Olimpiadei.

Etapa a III-a (națională)

La aceasta etapă vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a și a VI-a vor fi premiaţi la nivel naţional de SSMR după rezultatele obţinute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa finală pentru a V-a și a VI-a tot online dar la nivel local.

Etapa a III-a se va desfășura cu participare fizică efectivă în centre universitare (București, Baia-Mare, Iași, Brașov, Timișoara, Craiova, Constanța) la mijlocul lunii aprilie, în funcție de evoluția medicală în țară. Elevii calificați la etapa locală, vor fi înscriși în centre în funcție de județul de proveniență. Proba va consta în 4 probleme, după formatul obișnuit al olimpiadelor naționale. Timp de lucru 3 ore.

Proba va fi urmărită video iar copiile scanate ale rezolvărilor vor fi încărcate de către organizatori pe platformă, imediat după concurs.

Comitetul de organizare va anunța din timp o formă de desfășurare online, daca situația pandemică nu permite prezența fizică a elevilor.

Corectura se va face online de o Comisie Națională de Evaluare (numită de către Comitetul de Organizare), în prima săptămână după probă. Platforma de concurs va genera în prealabil coduri pentru fiecare elev, astfel încât la evaluare numele și proveniența elevilor să nu fie cunoscute.

Comitetul Științific va rezolva eventualele contestații și va propune Comitetului de Organizare validarea rezultatelor, inclusiv calificări pentru etapa de selecție.

Etapa a IV-a (selecția loturilor)

În funcție de rezultatele de la faza finală, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII și 30 de la clasele VII-VIII (eventual și clasa a IX-a, în funcție de vârstă) vor participa la București la două teste de calificare pentru alcătuirea loturilor naționale.

Costurile de deplasare și ședere în București vor fi suportate de către școlile din care provin elevii sau de către părinți. Dată fiind situația pandemică, în situații excepționale, SSMR va putea deconta cheltuielile unor elevi, pe baza unei cereri prealabile.

Observație. Comitetul Ştiințific va putea decide acordarea de wild-carduri, pentru maximum 10 elevi care nu au obținut calificarea dar au obținut medalii la ultimele două ediții ale Olimpiadelor Internaționale sau Balcaniadelor.

Comitetul de organizare

Radu Gologan, Președinte SSMR

Cătălin Gherghe, Președintele Comitetului de Organizare

Cristian Alexandrescu, Vicepreședinte organizatoric

Marius Perianu, vicepreședinte, coordonare teste

Vicepreședinți: vicepreședinții SSMR

Membri: Consiliul SSMR și președinții de filiale

Secretariat: Ana Maria Nadolo, Cristina Hlevca, Roxana Goga, Andrei Alexandrescu

Comisia IT : Silviu Vasile, Constantin Chirița (Intuitext), Simona Ungureanu (Intuitext)

Comitetul Științific: Radu Gologan, Cătălin Gherghe, Wladimir Boskoff, Marius Perianu, Mihai Chiș, Gabriel Mârșanu, Vasile Berinde, Mihai Bălună, Eugen Păltănea, Ovidiu Sontea


Pentru fiecare clasă, în programa de olimpiadă sunt incluse, în mod implicit, conținuturile programelor de olimpiadă din clasele anterioare.

Pentru fiecare clasă, în programa prevăzută pentru etapele a II-a și a III-a sunt incluse în mod implicit, conținuturile programelor de olimpiadă de la etapa/etapele anterioare.

Programa pentru gimnaziu
Programa pentru liceu

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MAREMATICE DIN ROMÂNIA

Modele de subiecte pentru primele doua etape online

Clasele V - XII